Struktūra ir veikla 

Europos Parlamentas yra didelė politinė arena ir daugiasluoksnė institucija, kurioje dirba daugybė žmonių ir kuri vadovaujasi sudėtingomis darbo tvarkos taisyklėmis. Sužinokite, kaip tai veikia.

Organizacinė struktūra 

Sužinokite apie Parlamento pirmininko, frakcijų, komitetų, delegacijų, įvairių politinių organų ir neformalių EP grupių vaidmenį ir funkcijas.

Kaip vyksta plenariniai posėdžiai? 

Plenarinės sesijos – tai Parlamento politinės veiklos kulminacija. Jų metu Parlamento nariai tvirtina teisės aktus ir rengia diskusijas. Sužinokite, kaip vyksta posėdžiai.

EP biudžetas 

Sužinokite apie išlaidas, susijusias su Europos Parlamento veikla.

Daugiakalbystė 

Kasdienė Parlamento veikla vyksta visomis 24-iomis oficialiosiomis ES kalbomis. Sužinokite, kaip tai vyksta praktikoje.

Generalinis sekretoriatas 

Parlamento nariams talkina administracija, kuri teikia techninę ir ekspertinę pagalbą. Sužinokite daugiau.

Aplinkos valdymo sistema 

Parlamentas yra įsipareigojęs mažinti savo anglies dioksido išmetimo rodiklį ir taupyti išteklius. Sužinokite daugiau apie jo įgyvendinamą tausaus valdymo politiką.