Organizzazzjoni u xogħol 

Il-Parlament Ewropew huwa arena politika wiesgħa u istituzzjoni li għandha ħafna lati, tinvolvi bosta nies u b'regoli ta' proċedura elaborati. Skopri kif jaħdem il-Parlament.

Organizzazzjoni 

Tkixxef dwar r-rwol u l-funzjonijiet tal-President u dwar il-gruppi politiċi, il-kumitati, id-delegazzjonijiet u d-diversi korpi politiċi u raggruppamenti informali tal-Membri tal-Parlament.

Kif taħdem il-plenarja? 

Is-sessjonijiet plenarji huma l-quċċata tal-attivitajiet politiċi tal-Parlament, fejn il-MPE jadottaw leġiżlazzjoni u jiddibattu. Skopri kif isiru s-seduti.

Il-Budget tal-UE 

Tkixxef dwar l-ispejjeż marbuta mal-funzjonament tal-Parlament Ewropew.

Il-multilingwiżmu 

Il-Parlament juża l-24 lingwa uffiċjali tal-UE kollha fil-ħidma ta' kuljum. Dan xi jfisser fil-prattika?

Segretarjat 

Il-ħidma tal-MPE hija mirfuda minn amministrazzjoni li tipprovdi assistenza teknika u esperta. Skopri aktar.

Is-sistema tal-ġestjoni ambjentali 

Il-Parlament ħa impenn li jnaqqas l-impatt ambjentali tiegħu u jiffranka r-riżorsi. Skopri aktar dwar il-politika ta' ġestjoni sostenibbli tiegħu.