Как да изпратите Вашия въпрос до Европейския парламент

Отделът за запитвания на гражданите (Ask EP) предоставя информация за Европейския парламент, неговите дейности, правомощия и организация. Този отдел не може да предоставя правни съвети или да приема политически позиции.
Чрез задаването на Вашия въпрос Вие заявявате, че сте запознат с нашата декларация за защита на личните данни.

 
2000 останали знака