Как да изпратите Вашия въпрос до Европейския парламент

Отделът за запитвания на гражданите (Ask EP) предоставя информация за Европейския парламент, неговите дейности, правомощия и организация. Този отдел не може да предоставя правни съвети или да приема политически позиции.
За да зададете въпрос, моля, попълнете формуляра по-долу. Чрез задаването на Вашия въпрос Вие заявявате, че сте запознат с нашата декларация за защита на личните данни.

Декларация за защита на личните данни

Обща информация
Въпрос
2000 останали знака