Στείλτε την ερώτησή σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Μονάδα Αιτημάτων Πολιτών για Παροχή Πληροφοριών (Ask EP) παρέχει πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις δραστηριότητές του, τις αρμοδιότητές του και την οργάνωσή του. Δεν μπορεί να παράσχει νομικές συμβουλές ή να λάβει πολιτικές θέσεις.
Για να υποβάλετε την ερώτησή σας, συμπληρώστε το παρακάτω έντυπο. Αποστέλλοντας την ερώτησή σας δηλώνετε ότι είστε σύμφωνοι με τη δήλωση περί ιδιωτικού απορρήτου.

Στείλτε την ερώτησή σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Γενικές πληροφορίες
Ερώτηση
2000 υπολειπόμενοι χαρακτήρες