Στείλτε την ερώτησή σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Μονάδα Αιτημάτων Πολιτών για Παροχή Πληροφοριών (Ask EP), δίνει πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις δραστηριότητες, τις αρμοδιότητες και την οργάνωσή του. Δεν μπορεί να δίνει νομικές συμβουλές ούτε να λαμβάνει πολιτικές θέσεις.
Αποστέλλοντας την ερώτησή σας δηλώνετε ότι είστε σύμφωνοι με τη δήλωση περί ιδιωτικού απορρήτου.

 
2000 υπολειπόμενοι χαρακτήρες