Slanje Vašeg upita Europskom parlamentu

Odjel za upite građana (Ask EP) pruža informacije o Europskom parlamentu, njegovim aktivnostima, ovlastima i ustroju. Ne može davati pravne savjete niti zauzimati politička stajališta.
Želite li postaviti pitanje, molimo da ispunite donji obrazac. Podnošenjem pitanja prihvaćate našu Izjavu o privatnosti.

Izjava o privatnosti

  • 1 Korak 1 : Opće informacije (odabrano)
  • 2

Korak 1

Opće informacije
(do 1000 znakova)