Slanje Vašeg upita Europskom parlamentu

 

Odjel za upite građana (Ask EP) pruža informacije o Europskom parlamentu, njegovim aktivnostima, ovlastima i ustroju. Ne može davati pravne savjete niti zauzimati politička stajališta.
Želite li postaviti pitanje, molimo da ispunite donji obrazac. Podnošenjem pitanja prihvaćate našu Izjavu o privatnosti.

 

 
Korak 1 Opće informacije
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Obavezne informacije
Korak 2 Pitanje
 
 
 
 
 
 
 
*Obavezne informacije