Jūsu jautājuma nosūtīšana Eiropas Parlamentam

Pilsoņu uzziņu nodaļa (Ask EP) sniedz informāciju par Eiropas Parlamentu, tā darbību, pilnvarām un struktūru. Tā nevar sniegt juridiskas konsultācijas vai pieņemt politiskas nostājas.
Lai uzdotu jautājumu, lūdzu, aizpildiet turpmāk norādīto veidlapu. Iesniedzot savu jautājumu, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies(-usies) ar paziņojumu par personas datu aizsardzību.

Paziņojums par personas datu aizsardzību

Vispārīga informācija
Jautājums
2000 — atlikušo zīmju skaits.