Jūsu jautājuma nosūtīšana Eiropas Parlamentam

Pilsoņu uzziņu nodaļa (Ask EP) sniedz informāciju par Eiropas Parlamentu, tā darbību, pilnvarām un struktūru. Tā nevar sniegt juridiskas konsultācijas vai pieņemt politiskas nostājas.
Iesniedzot savu jautājumu, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies(-usies) ar paziņojumu par personas datu aizsardzību.

 
2000 — atlikušo zīmju skaits.