Odoslanie otázky Európskemu parlamentu

Oddelenie pre žiadosti občanov o informácie (Ask EP) poskytuje informácie o Európskom parlamente, jeho činnostiach, právomociach a organizácii. Nemôže poskytovať právne rady ani zaujímať politické postoje.
Ak sa chcete na niečo spýtať, vyplňte nižšie uvedený formulár. Odoslaním otázky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s naším vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

  • 1 Krok 1 : Všeobecné informácie (vybrané)
  • 2

Krok 1

Všeobecné informácie
(max. 1 000 znakov)