Odoslanie otázky Európskemu parlamentu

Oddelenie pre žiadosti občanov o informácie (Ask EP) poskytuje informácie o Európskom parlamente, jeho činnostiach, právomociach a organizácii. Nemôže poskytovať právne rady ani zaujímať politické postoje.
Odoslaním otázky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s naším vyhlásením o ochrane osobných údajov.

 
Zostalo 2000 znakov