Pošiljanje vprašanj Evropskemu parlamentu

Oddelek za poizvedbe državljanov (Ask EP) daje informacije o Evropskem parlamentu, njegovih dejavnostih, pristojnostih in organizaciji. Ne zagotavlja pa pravnega svetovanja ali zavzema političnih stališč.
Če želite zastaviti vprašanje, izpolnite spodnji obrazec. Ob pošiljanju vprašanja se zavezujete, da ste bili seznanjeni z našo izjavo o zasebnosti.

Izjava o zasebnost

  • 1 korak 1 : Splošni podatki (izbrano)
  • 2

korak 1

Splošni podatki
(največ 1000 znakov)