Skicka din fråga till Europaparlamentet

Enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP) ger dig information om Europaparlamentet, dess organisation, befogenheter och verksamhet. Enheten ger inte råd i rättsliga frågor och tar inte ställning politiskt.
Om du vill ställa en fråga ska du fylla i formuläret nedan. Läs meddelandet om skydd av personuppgifter innan du skickar frågan.

Meddelande om skydd av personuppgifter

  • 1 Steg 1 : Allmänna upplysningar (valt)
  • 2

Steg 1

Allmänna upplysningar