Skicka din fråga till Europaparlamentet

Sommarperiod
Alla förfrågningar som mottas under augusti månad kommer att registreras och behandlas så fort som möjligt.

Enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP) ger dig information om Europaparlamentet, dess organisation, befogenheter och verksamhet. Enheten ger inte råd i rättsliga frågor och tar inte ställning politiskt.
Om du vill ställa en fråga ska du fylla i formuläret nedan. Läs meddelandet om skydd av personuppgifter innan du skickar frågan.

Meddelande om skydd av personuppgifter

  • 1 Steg 1 : Allmänna upplysningar (valt)
  • 2

Steg 1

Allmänna upplysningar
  • URL