Документи за заседанията

Достъп до документите за заседанията

Всички документи за предстоящи или минали заседания могат да бъдат намерени на едно място. Изберете комисията и след това датата на заседанието, за да получите списък на съответните документи за всяка точка от дневния ред на всички налични езици. Документите могат да се отварят направо в полето на Вашия браузър, да се споделят по електронна поща или да се изтеглят и запазят.

Следващи заседания

Комисия по външни работи


Брюксел : JAN - 2Q2

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

Дневен ред


Брюксел : JAN - 2Q2

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ


Брюксел : PHS - P3C050

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

Специална комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз


Брюксел : JAN - 4Q1

Редовно заседание

Дневен ред

Специална комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз


Брюксел : JAN - 4Q1

Редовно заседание

Дневен ред

Комисия по международна търговия


Брюксел : JAN - 4Q1

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ

Дневен ред


Брюксел : JAN - 4Q1

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ


Брюксел : JAN - 4Q1

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ


Брюксел : JAN - 4Q1

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите


Брюксел : JAN - 4Q2

Редовно заседание
ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ

Дневен ред


Брюксел : JAN - 4Q2

Редовно заседание
ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ


Брюксел : JAN - 4Q2

Редовно заседание
ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ


Брюксел : JAN - 4Q2

КООРДИНАТОРИ НА КОМИСИИТЕ
ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ

Специална комисия по въпросите на изкуствения интелект в цифровата ера


Брюксел : JAN - 6Q1

Редовно заседание
ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ

Дневен ред

Комисия по външни работи


Брюксел : PHS - P3C050

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

Дневен ред

Комисия по земеделие и развитие на селските райони


Брюксел : JAN - 2Q2

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ. ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА AGRI

Дневен ред

Комисия по рибно стопанство


Брюксел : ASP - A1G-3

Редовно заседание
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА PECH - ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ

Дневен ред


Брюксел : ASP - A1G-3

Редовно заседание
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА PECH - ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ


Брюксел : ASP - A1G-3

Редовно заседание
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА PECH - ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ

Комисия по култура и образование


Брюксел : JAN - 6Q1

Редовно заседание
ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ

Дневен ред


Брюксел : JAN - 6Q1

Редовно заседание
ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ


Брюксел : JAN - 6Q1

Редовно заседание
ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи


Брюксел : JAN - 4Q1

Редовно заседание
ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ

Дневен ред


Брюксел : JAN - 4Q1

Редовно заседание

Дневен ред

Комисия по земеделие и развитие на селските райони


Брюксел : JAN - 2Q2

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ. ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА AGRI

Дневен ред

Комисия по земеделие и развитие на селските райони


Брюксел : JAN - 2Q2

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ. ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА AGRI

Дневен ред

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи


Брюксел : JAN - 4Q2

Редовно заседание
ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ

Дневен ред


Брюксел : JAN - 4Q2

Редовно заседание
ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ

Специална комисия за борба с рака


Брюксел : JAN - 4Q1

Редовно заседание

Дневен ред

Специална комисия по въпросите на изкуствения интелект в цифровата ера


Брюксел : JAN - 6Q1

Редовно заседание
ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ

Дневен ред

Комисия по бюджети


Брюксел : JAN - 4Q1

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
- ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ

Дневен ред


Брюксел : JAN - 4Q1

Подготвително заседание
Budget 2021 - preparatory meeting to the trilogue


Брюксел : ASP - A1G-3

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
- Joint AFET-DEVE-BUDG meeting

Комисия по конституционни въпроси


Брюксел : JAN - 2Q2

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
AFCO committee meeting

Дневен ред


Брюксел : JAN - 2Q2

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
AFCO committee meeting

Подкомисия по правата на човека


Брюксел : JAN - 6Q2

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

Дневен ред


Брюксел : JAN - 6Q2

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ


Брюксел : JAN - 6Q2

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

Подкомисия по данъчните въпроси


Брюксел : ASP - A1G-3

Редовно заседание
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА FISC - ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ

Дневен ред

Комисия по петиции


Брюксел : JAN - 6Q1

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
Committee meeting with remote connection

Дневен ред


Брюксел : ASP - A5G-3

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
Committee meeting with remote connection

Подкомисия по данъчните въпроси


Брюксел : ASP - A1G-3

Координатори
ДИСТАНЦИОННО ЗАСЕДАНИЕ НА КООРДИНАТОРИТЕ НА КОМИСИЯТА FISC

Комисия по бюджетен контрол


Брюксел : JAN - 4Q1

Редовно заседание
ДИСТАНЦИОННО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА CONT

Дневен ред


Брюксел : JAN - 4Q1

Редовно заседание
ДИСТАНЦИОННО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА CONT


Брюксел : JAN - 4Q1

Редовно заседание
CONT remote committee meeting


Брюксел : JAN - 4Q1

Редовно заседание
CONT remote committee meeting

Комисия по транспорт и туризъм


Брюксел : JAN - 6Q2

Редовно заседание
TRAN Committee meeting on 28-29 October 2020 (remote participation)

Дневен ред


Брюксел : JAN - 6Q2

Редовно заседание
TRAN Committee meeting on 28-29 October 2020 (remote participation)


Брюксел : JAN - 6Q2

Редовно заседание
TRAN Committee meeting on 28-29 October 2020 (remote participation)

Комисия по правата на жените и равенството между половете


Брюксел : JAN - 4Q2

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

Дневен ред


Брюксел : JAN - 4Q2

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
Специална комисия по въпросите на изкуствения интелект в цифровата ера
Hearing on Women and digitalisation, FEMM in association with AIDA


Брюксел : JAN - 4Q2

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ


Брюксел : JAN - 4Q2

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
LIBE-FEMM exchange of views - implementation report on trafficking

Подкомисия по сигурност и отбрана


Брюксел : ASP - A3G-3

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
SEDE Subcommittee


Брюксел : ASP - A3G-3

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
SEDE Subcommittee


Брюксел : ASP - A3G-3

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
ПОДКОМИСИЯ SEDE


Брюксел : ASP - A3G-3

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
ПОДКОМИСИЯ SEDE

Комисия по развитие


Брюксел : JAN - 4Q1

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
С ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ


Брюксел : JAN - 4Q1

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
С ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ


Брюксел : JAN - 4Q1

Координатори

Анкетна комисия за защитата на животните по време на транспортиране


Брюксел : JAN - 2Q2

Редовно заседание
ANIT Committee meeting of 29 October 2020


Брюксел : JAN - 2Q2

КООРДИНАТОРИ НА КОМИСИИТЕ
ANIT Committee meeting of 29 October 2020

Анкетна комисия за защитата на животните по време на транспортиране


Брюксел : JAN - 2Q2

Редовно заседание
ANIT Committee meeting of 29 October