Please fill this field

Mødedokumenter

Adgang til mødedokumenter

Alle dokumenter til kommende og tidligere møder kan fås fra et enkelt sted. Vælg udvalg og derefter mødedato for at se listen over relevante dokumenter fra hvert punkt på dagsordenen på alle tilgængelige sprog. Dokumenterne kan åbnes direkte i browseren, deles via e-mail eller downloades og gemmes.

Næste møder

Budgetudvalget


Brussels : JAN - 4Q1

Ekstraordinært møde
- Remote participation

Dagsorden


Brussels : JAN - 4Q1

Forberedende møde
Budget 2021 - preparatory meeting to the trilogue


Brussels : ASP - A1G-3

Ekstraordinært møde
- Joint AFET-DEVE-BUDG meeting

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender


Brussels : JAN - 2Q2

Ekstraordinært møde
AFCO committee meeting

Dagsorden


Brussels : JAN - 2Q2

Ekstraordinært møde
AFCO committee meeting

Underudvalget om Menneskerettigheder


Brussels : JAN - 6Q2

Ekstraordinært møde

Dagsorden


Brussels : JAN - 6Q2

Ekstraordinært møde


Brussels : JAN - 6Q2

Ekstraordinært møde

Underudvalget om Skatteanliggender


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinært møde
FISC, UDVALGSMØDE - FJERNDELTAGELSE

Dagsorden

Udvalget for Andragender


Brussels : JAN - 6Q1

Ekstraordinært møde
Committee meeting with remote connection

Dagsorden


Brussels : ASP - A5G-3

Ekstraordinært møde
Committee meeting with remote connection

Underudvalget om Skatteanliggender


Brussels : ASP - A1G-3

Koordinatorer
FISC, KOORDINATORMØDE, FJERNDELTAGELSE

Budgetkontroludvalget


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinært møde
CONT, FJERNMØDE

Dagsorden


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinært møde
CONT, FJERNMØDE


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinært møde
CONT remote committee meeting


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinært møde
CONT remote committee meeting

Transport- og Turismeudvalget


Brussels : JAN - 6Q2

Ordinært møde
TRAN Committee meeting on 28-29 October 2020 (remote participation)

Dagsorden


Brussels : JAN - 6Q2

Ordinært møde
TRAN Committee meeting on 28-29 October 2020 (remote participation)


Brussels : JAN - 6Q2

Ordinært møde
TRAN Committee meeting on 28-29 October 2020 (remote participation)

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling


Brussels : JAN - 4Q2

Ekstraordinært møde

Dagsorden


Brussels : JAN - 4Q2

Ekstraordinært møde
Det Særlige Udvalg om Kunstig Intelligens i en Digital Tidsalder
Hearing on Women and digitalisation, FEMM in association with AIDA


Brussels : JAN - 4Q2

Ekstraordinært møde


Brussels : JAN - 4Q2

Ekstraordinært møde
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
LIBE-FEMM exchange of views - implementation report on trafficking

Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar


Brussels : ASP - A3G-3

Ekstraordinært møde
SEDE Subcommittee

Dagsorden


Brussels : ASP - A3G-3

Ekstraordinært møde
SEDE Subcommittee


Brussels : ASP - A3G-3

Ekstraordinært møde
SEDE Subcommittee


Brussels : ASP - A3G-3

Ekstraordinært møde
SEDE Subcommittee

Udviklingsudvalget


Brussels : JAN - 4Q1

Ekstraordinært møde
with remote participation

Dagsorden


Brussels : JAN - 4Q1

Ekstraordinært møde
with remote participation


Brussels : JAN - 4Q1

Koordinatorer
jointly with AFET Coordinators

Undersøgelsesudvalget om Beskyttelse af Dyr under Transport


Brussels : JAN - 2Q2

Ordinært møde
ANIT Committee meeting of 29 October 2020

Dagsorden


Brussels : JAN - 2Q2

Udvalgskoordinatorer
ANIT Coordinators meeting of 29 October 2020

Undersøgelsesudvalget om Beskyttelse af Dyr under Transport


Brussels : JAN - 2Q2

Ordinært møde
ANIT Committee meeting of 29 October

Dagsorden

Udenrigsudvalget


Brussels : JAN - 2Q2

Ekstraordinært møde

Udvalget om International Handel


Brussels : JAN - 6Q2

Ekstraordinært møde

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinært møde
Remote participation

Dagsorden

Det Særlige Udvalg om Kunstig Intelligens i en Digital Tidsalder


Brussels : JAN - 6Q1

Ordinært møde
Remote participation

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender


Brussels : JAN - 4Q2

Ordinært møde
Remote participation

Det Særlige Udvalg om Udenlandsk Indblanding, herunder Spredning af Desinformation, i alle Demokratiske Processer i Den Europæiske Union


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinært møde

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter


Brussels : JAN - 2Q2

Ekstraordinært møde
Remote participation. AGRI extraordinary meeting

Det Særlige Udvalg om Kræftbekæmpelse


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinært møde