Έγγραφα συνεδρίασης

Πρόσβαση στα έγγραφα συνεδρίασης

Όλα τα έγγραφα για προσεχείς και παρελθούσες συνεδριάσεις διατίθενται σε μία δικτυακή τοποθεσία. Επιλέξτε την επιτροπή και μετά την ημερομηνία συνεδρίασης για να λάβετε κατάλογο των εγγράφων που αφορούν το κάθε σημείο της ημερήσιας διάταξης σε όλες τις διαθέσιμες γλώσσες. Μπορείτε να ανοίξετε τα έγγραφα απευθείας στον φυλλομετρητή, να τα κοινοποιήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να τα κατεβάσετε και να τα αποθηκεύσετε.

Επόμενες συνεδριάσεις

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων


Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

Έκτακτη συνεδρίαση

Ημερήσια διάταξη


Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

Έκτακτη συνεδρίαση


Βρυξέλλες : PHS - P3C050

Έκτακτη συνεδρίαση

Ειδική Επιτροπή για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Τακτική συνεδρίαση

Ημερήσια διάταξη

Ειδική Επιτροπή για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Τακτική συνεδρίαση

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Έκτακτη συνεδρίαση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Ημερήσια διάταξη


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Έκτακτη συνεδρίαση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Έκτακτη συνεδρίαση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Έκτακτη συνεδρίαση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών


Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

Τακτική συνεδρίαση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Ημερήσια διάταξη


Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

Τακτική συνεδρίαση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ


Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

Τακτική συνεδρίαση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ


Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

COORDINATEURS DES COMMISSIONS
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Ειδική Επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή


Βρυξέλλες : JAN - 6Q1

Τακτική συνεδρίαση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων


Βρυξέλλες : PHS - P3C050

Έκτακτη συνεδρίαση

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου


Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

Έκτακτη συνεδρίαση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ. ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ AGRI

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Αλιείας


Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

Τακτική συνεδρίαση
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ PECH - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Ημερήσια διάταξη


Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

Τακτική συνεδρίαση
PECH Committee meeting - remote participation


Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

Τακτική συνεδρίαση
PECH Committee meeting - remote participation

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας


Βρυξέλλες : JAN - 6Q1

Τακτική συνεδρίαση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Ημερήσια διάταξη


Βρυξέλλες : JAN - 6Q1

Τακτική συνεδρίαση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ


Βρυξέλλες : JAN - 6Q1

Τακτική συνεδρίαση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Τακτική συνεδρίαση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Ημερήσια διάταξη


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Τακτική συνεδρίαση

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου


Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

Έκτακτη συνεδρίαση
Remote participation. AGRI extraordinary meeting

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου


Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

Έκτακτη συνεδρίαση
Remote participation. AGRI extraordinary meeting

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων


Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

Τακτική συνεδρίαση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Ημερήσια διάταξη


Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

Τακτική συνεδρίαση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Ειδική επιτροπή για την καταπολέμηση του καρκίνου


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Τακτική συνεδρίαση

Ημερήσια διάταξη

Ειδική Επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή


Βρυξέλλες : JAN - 6Q1

Τακτική συνεδρίαση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Προϋπολογισμών


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Έκτακτη συνεδρίαση
- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Ημερήσια διάταξη


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Προπαρασκευαστική συνεδρίαση
Budget 2021 - preparatory meeting to the trilogue


Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

Έκτακτη συνεδρίαση
- Joint AFET-DEVE-BUDG meeting

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων


Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

Έκτακτη συνεδρίαση
AFCO committee meeting

Ημερήσια διάταξη


Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

Έκτακτη συνεδρίαση
AFCO committee meeting

Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

Έκτακτη συνεδρίαση

Ημερήσια διάταξη


Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

Έκτακτη συνεδρίαση


Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

Έκτακτη συνεδρίαση

Υποεπιτροπή Φορολογικών Θεμάτων


Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

Τακτική συνεδρίαση
FISC Committee meeting - Remote participation

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Αναφορών


Βρυξέλλες : JAN - 6Q1

Έκτακτη συνεδρίαση
Committee meeting with remote connection

Ημερήσια διάταξη


Βρυξέλλες : ASP - A5G-3

Έκτακτη συνεδρίαση
Committee meeting with remote connection

Υποεπιτροπή Φορολογικών Θεμάτων


Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

Συντονιστές
FISC remote coordinators' meeting

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Τακτική συνεδρίαση
CONT remote committee meeting

Ημερήσια διάταξη


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Τακτική συνεδρίαση
CONT remote committee meeting


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Τακτική συνεδρίαση
CONT remote committee meeting


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Τακτική συνεδρίαση
CONT remote committee meeting

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού


Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

Τακτική συνεδρίαση
TRAN Committee meeting on 28-29 October 2020 (remote participation)

Ημερήσια διάταξη


Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

Τακτική συνεδρίαση
TRAN Committee meeting on 28-29 October 2020 (remote participation)


Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

Τακτική συνεδρίαση
TRAN Committee meeting on 28-29 October 2020 (remote participation)

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων


Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

Έκτακτη συνεδρίαση

Ημερήσια διάταξη


Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

Έκτακτη συνεδρίαση
Ειδική Επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή
Hearing on Women and digitalisation, FEMM in association with AIDA


Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

Έκτακτη συνεδρίαση


Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

Έκτακτη συνεδρίαση
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
LIBE-FEMM exchange of views - implementation report on trafficking

Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας


Βρυξέλλες : ASP - A3G-3

Έκτακτη συνεδρίαση
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ SEDE


Βρυξέλλες : ASP - A3G-3

Έκτακτη συνεδρίαση
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ SEDE


Βρυξέλλες : ASP - A3G-3

Έκτακτη συνεδρίαση
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ SEDE


Βρυξέλλες : ASP - A3G-3

Έκτακτη συνεδρίαση
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ SEDE

Επιτροπή Ανάπτυξης


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Έκτακτη συνεδρίαση
ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Έκτακτη συνεδρίαση
ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Συντονιστές

Εξεταστική Επιτροπή για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά


Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

Τακτική συνεδρίαση
ANIT Committee meeting of 29 October 2020


Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

COORDINATEURS DES COMMISSIONS
ANIT Committee meeting of 29 October 2020

Εξεταστική Επιτροπή για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά


Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

Τακτική συνεδρίαση
ANIT Committee meeting of 29 October