Μη χάσετε:

JURI ICM - October 2020
20-10-2020 - 15:37 JURI

Parliament’s expertise and research capacities within the Directorates-General for Internal Policies (IPOL) and Parliamentary Research Service (EPRS), have put together this Thematic Digest with a list of publications relevant to the topics of debate of the Interparliamentary Committee Meeting on better law making from a digital perspective. The hearing is organised by the Committee on Legal Affairs (27 October 2020) - further information is available through the dedicated link.

Monthly Highlights October 2020
20-10-2020 - 15:37 AFET

In international relations, the Covid crisis is seen either as a gamechanger or as an accelerator of trends. Putting it in a time perspective can help us think the day after. While the Covid19 crisis is far from over, this study requested by the AFET Committee looks at the impact on geopolitics.

Monthly Highlight October 2020
20-10-2020 - 15:37 ECON

With suitable modifications of monetary policy strategy, and better use of the authority delegated to it, the ECB could greatly improve its success in fulfilling its mandate. This study, provided by Policy Department A at the request of the committee on Economic and Monetary Affairs (ECON), examines the ECB's mandate and the unique challenges it faces. Based on this analysis, it recommends that recent, temporary corrections lead to permanent adjustments to the ECB’s monetary policy strategy.

Monthly Highlight October 2020
20-10-2020 - 15:36 REGI

Rural areas face social, structural and geographical challenges, but possess valuable inherent environmental, cultural and social assets. Non-urban areas cover more than 90% of the EU territory and are home to nearly 30% of the EU population. Cohesion Policy provides a long-term and dependable financial framework for rural areas, while allowing flexibility for Member States and regions to tailor their spending in accordance with their specific characteristics

Monthly Highlight October 2020
20-10-2020 - 15:36 JURI

The eCommerce Directive has played an important role in the digital economy and online information environment. Now it is being applied in a completely changed context. This study addresses automated filtering of online content. It introduces automated filtering of user-generated materials and presents the filtering technologies deployed to different types of media. It also discusses the main critical issues under the present legal framework and proposals for a future Digital Services Act.

Monthly Highlights October 2020
20-10-2020 - 15:36 BUDG CONT

The study aims to provide data and related analysis on the topic of operating budgetary balance, its failures and limitations and to deliver evidence of the positive outcomes. When assessing the benefits Member States receive from the European Union budget, they primarily focus on their individual net positions, i.e. the net balance between their national contributions and the transfers received from the EU budget.

Load more

Εργαστήρια

Τα εργαστήρια δίνουν στους βουλευτές τη δυνατότητα να θέτουν ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες και να ανταλλάσσουν απόψεις μαζί τους σχετικά με κοινοβουλευτικές δραστηριότητες ή θέματα επικαιρότητας.

Μετάβαση στην ιστοθέση

Θεματολογικά Δελτία για την ΕΕ

Τα θεματολογικά δελτία προσφέρουν μια γενική εικόνα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της συμβολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή.

Μετάβαση στην ιστοθέση

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.

Μετάβαση στην ιστοθέση

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μετάβαση στην ιστοθέση

Επικοινωνία

Τμήματα Πολιτικής

Μονάδα Υποστήριξης της Οικονομικής Διακυβέρνησης

Υπηρεσία Ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου