Please fill this field

Koosolekute dokumendid

Juurdepääs koosolekute dokumentidele

Kõik tulevaste ja toimunud koosolekute dokumendid leiate ühest kohast. Valige komisjon ja seejärel koosoleku kuupäev, et saada nimekiri iga päevakorrapunktiga seotud dokumentidest kõigis saadaolevates keeltes. Dokumente võib avada otse brauseris, jagada e-posti teel või alla laadida ja salvestada.

Järgmised koosolekud

Väliskomisjon


Brüssel : JAN - 2Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon


Brüssel : JAN - 6Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon


Brüssel : JAN - 4Q1

Korraline koosolek
Remote participation

Päevakord

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon


Brüssel : ASP - A1G-3

ERAKORRALINE KOOSOLEK
Hearing on Sexual harassment in the EU institutions: follow-up of the EP resolution

Tehisintellekti digiajastul käsitlev erikomisjon


Brüssel : JAN - 6Q1

Korraline koosolek
Remote participation

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon


Brüssel : JAN - 4Q2

Korraline koosolek
Remote participation

Välissekkumist kõigisse Euroopa Liidu demokraatlikesse protsessidesse, sealhulgas väärinfot käsitlev erikomisjon


Brüssel : ASP - A1G-3

Korraline koosolek

Eelarvekontrollikomisjon


Brüssel : JAN - 6Q1

ERAKORRALINE KOOSOLEK
CONT remote committee meeting

Transpordi- ja turismikomisjon


Brüssel : JAN - 6Q2

Korraline koosolek
TRAN Committee meeting (remote participation)

Petitsioonikomisjon


Brüssel : ASP - A1G-3

Korraline koosolek
with remote participation

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon


Brüssel : JAN - 2Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK
Remote participation. AGRI extraordinary meeting

Arengukomisjon


Brüssel : JAN - 4Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK
with remote participation

Vähktõvevastase võitluse erikomisjon


Brüssel : JAN - 4Q1

Korraline koosolek

Eelarvekomisjon


Brüssel : ASP - A1G-3

ERAKORRALINE KOOSOLEK
- Remote participation

Maksuküsimuste allkomisjon


Brüssel : JAN - 4Q1

Korraline koosolek
FISC Committee meeting - Remote participation