Please fill this field

Doiciméid do na cruinnithe

Rochtain ar dhoiciméid do na cruinnithe

Is féidir rochtain a fháil in aon áit amháin ar na doiciméid uile do na cruinnithe a bheidh ann nó a bhí ann roimhe seo. Roghnaigh an coiste agus ansin dáta an chruinnithe chun liosta na ndoiciméad ábhartha a fháil do gach pointe ar an gclár oibre, i ngach teanga atá ar fáil. Is féidir na doiciméid a oscailt go díreach sa bhrabhsálaí, a chomhroinnt i ríomhphost, nó a íoslódáil agus a shábháil.

Na chéad chruinnithe eile

An Coiste um Buiséid


an Bhruiséal : JAN - 4Q1

Cruinniú urghnách
- RANNPHAIRTÍOCHT CHIANDA

An clár oibre


an Bhruiséal : JAN - 4Q1

Cruinniú ullmhúcháin
BUISÉAD 2021 - CRUINNIÚ ULLMHÚCHÁIN ROIMH AN GCRUINNIÚ TRÍTHAOBHACH


an Bhruiséal : ASP - A1G-3

Cruinniú urghnách
- CRUINNIÚ COMHPHÁIRTEACH AFET-DEVE-BUDG

An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla


an Bhruiséal : JAN - 2Q2

Cruinniú urghnách
CRUINNIÚ DE CHOISTE AFCO

An clár oibre


an Bhruiséal : JAN - 2Q2

Cruinniú urghnách
CRUINNIÚ DE CHOISTE AFCO

An Fochoiste um Chearta an Duine


an Bhruiséal : JAN - 6Q2

Cruinniú urghnách

An clár oibre


an Bhruiséal : JAN - 6Q2

Cruinniú urghnách


an Bhruiséal : JAN - 6Q2

Cruinniú urghnách

An Fochoiste um Chúrsaí Cánach


an Bhruiséal : ASP - A1G-3

Gnáthchruinniú
CRUINNIÚ DE CHOISTE FISC - RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANDA

An clár oibre

An Coiste um Achainíocha


an Bhruiséal : JAN - 6Q1

Cruinniú urghnách
CRUINNIÚ COISTE AG A BHFUIL NASC CIANDA

An clár oibre


an Bhruiséal : ASP - A5G-3

Cruinniú urghnách
CRUINNIÚ COISTE AG A BHFUIL NASC CIANDA

An Fochoiste um Chúrsaí Cánach


an Bhruiséal : ASP - A1G-3

Comhordaitheoirí.
CRUINNIÚ CIANDA DE CHOMHORDAITHEOIRÍ FISC

An Coiste um Rialú Buiséadach


an Bhruiséal : JAN - 4Q1

Gnáthchruinniú
CRUINNIÚ CIANDA DE CHOISTE CONT

An clár oibre


an Bhruiséal : JAN - 4Q1

Gnáthchruinniú
CRUINNIÚ CIANDA DE CHOISTE CONT


an Bhruiséal : JAN - 4Q1

Gnáthchruinniú
CRUINNIÚ CIANDA DE CHOISTE CONT


an Bhruiséal : JAN - 4Q1

Gnáthchruinniú
CRUINNIÚ CIANDA DE CHOISTE CONT

An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht


an Bhruiséal : JAN - 6Q2

Gnáthchruinniú
CRUINNIÚ DE CHOISTE TRAN AN 28-29 DEIREADH FÓMHAIR (RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANDA)

An clár oibre


an Bhruiséal : JAN - 6Q2

Gnáthchruinniú
CRUINNIÚ DE CHOISTE TRAN AN 28-29 DEIREADH FÓMHAIR 2020 (RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANDA)


an Bhruiséal : JAN - 6Q2

Gnáthchruinniú
CRUINNIÚ DE CHOISTE TRAN AN 28-29 DEIREADH FÓMHAIR 2020 (RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANDA)

An Coiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne


an Bhruiséal : JAN - 4Q2

Cruinniú urghnách

An clár oibre


an Bhruiséal : JAN - 4Q2

Cruinniú urghnách
An Coiste Speisialta um an Intleacht Shaorga i Ré Dhigiteach
ÉISTEACHT MAIDIR LE MNÁ AGUS DIGITEÁIL, FEMM I GCOMHPHÁIRT LE AIDA


an Bhruiséal : JAN - 4Q2

Cruinniú urghnách


an Bhruiséal : JAN - 4Q2

Cruinniú urghnách
An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
MALARTÚ TUAIRIMÍ IDIR LIBE AGUS FEMM - TUARASCÁIL CUR CHUN FEIDHME MAIDIR LE GÁINNEÁIL

An Fochoiste um Shlándáil agus Cosaint


an Bhruiséal : ASP - A3G-3

Cruinniú urghnách
FOCHOISTE SEDE

An clár oibre


an Bhruiséal : ASP - A3G-3

Cruinniú urghnách
FOCHOISTE SEDE


an Bhruiséal : ASP - A3G-3

Cruinniú urghnách
FOCHOISTE SEDE


an Bhruiséal : ASP - A3G-3

Cruinniú urghnách
FOCHOISTE SEDE

An Coiste um Fhorbairt


an Bhruiséal : JAN - 4Q1

Cruinniú urghnách
LE RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANDA

An clár oibre


an Bhruiséal : JAN - 4Q1

Cruinniú urghnách
LE RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANDA


an Bhruiséal : JAN - 4Q1

Comhordaitheoirí.
GO COMHPHÁIRTEACH LE COMHORDAITHEOIRÍ AFET

An Coiste Fiosrúcháin um Chosaint Ainmhithe agus iad á nIompar


an Bhruiséal : JAN - 2Q2

Gnáthchruinniú
CRUINNIÚ DE CHOISTE ANIT AN 29 DEIREADH FÓMHAIR

An clár oibre


an Bhruiséal : JAN - 2Q2

COORDINATEURS DES COMMISSIONS
CRUINNIÚ CHOMHORDAITHEOIRÍ ANIT AN 29 DEIREADH FÓMHAIR 2020

An Coiste Fiosrúcháin um Chosaint Ainmhithe agus iad á nIompar


an Bhruiséal : JAN - 2Q2

Gnáthchruinniú
CRUINNIÚ DE CHOISTE ANIT AN 29 DEIREADH FÓMHAIR

An clár oibre

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha


an Bhruiséal : JAN - 2Q2

Cruinniú urghnách

An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta


an Bhruiséal : JAN - 6Q2

Cruinniú urghnách

An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra


an Bhruiséal : JAN - 4Q1

Gnáthchruinniú
RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANROCHTANA

An clár oibre

An Coiste Speisialta um an Intleacht Shaorga i Ré Dhigiteach


an Bhruiséal : JAN - 6Q1

Gnáthchruinniú
RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANROCHTANA

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile


an Bhruiséal : JAN - 4Q2

Gnáthchruinniú
RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANROCHTANA

An Coiste Speisialta um an Trasnaíocht Eachtrach ar na Próisis Dhaonlathacha Uile san Aontas Eorpach, lena n-áirítear Bréagaisnéis


an Bhruiséal : ASP - A1G-3

Gnáthchruinniú

An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe


an Bhruiséal : JAN - 2Q2

Cruinniú urghnách
Remote participation. AGRI extraordinary meeting

An Coiste Speisialta um Shárú na hAilse


an Bhruiséal : JAN - 4Q1

Gnáthchruinniú