Please fill this field

Posėdžių dokumentai

Susipažinti su posėdžių dokumentais

Visus būsimų ir įvykusių posėdžių dokumentus rasite vienoje vietoje. Pasirinkite komitetą, po to posėdžio datą ir gausite susijusių dokumentų sąrašą pagal kiekvieną darbotvarkės punktą visomis vartojamomis kalbomis. Dokumentus galite atverti pačioje naršyklėje, jais dalytis e. paštu arba juos atsisiųsti ir išsaugoti.

Tolimesni posėdžiai

Užsienio reikalų komitetas


Briuselis : JAN - 2Q2

Neeilinis posėdis

Darbotvarkė


Briuselis : JAN - 2Q2

Neeilinis posėdis


Briuselis : PHS - P3C050

Neeilinis posėdis

Specialusis komitetas užsienio šalių kišimosi į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją, klausimais


Briuselis : JAN - 4Q1

Eilinis posėdis

Darbotvarkė

Specialusis komitetas užsienio šalių kišimosi į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją, klausimais


Briuselis : JAN - 4Q1

Eilinis posėdis

Darbotvarkė

Tarptautinės prekybos komitetas


Briuselis : JAN - 4Q1

Neeilinis posėdis
NUOTOLINIS DALYVAVIMAS

Darbotvarkė


Briuselis : JAN - 4Q1

Neeilinis posėdis
NUOTOLINIS DALYVAVIMAS


Briuselis : JAN - 4Q1

Neeilinis posėdis
NUOTOLINIS DALYVAVIMAS


Briuselis : JAN - 4Q1

Neeilinis posėdis
NUOTOLINIS DALYVAVIMAS

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas


Briuselis : JAN - 4Q2

Eilinis posėdis
NUOTOLINIS DALYVAVIMAS

Darbotvarkė


Briuselis : JAN - 4Q2

Eilinis posėdis
NUOTOLINIS DALYVAVIMAS


Briuselis : JAN - 4Q2

Eilinis posėdis
NUOTOLINIS DALYVAVIMAS


Briuselis : JAN - 4Q2

KOMITETŲ KOORDINATORIAI
NUOTOLINIS DALYVAVIMAS

Specialusis komitetas dirbtinio intelekto skaitmeniniame amžiuje klausimais


Briuselis : JAN - 6Q1

Eilinis posėdis
NUOTOLINIS DALYVAVIMAS

Darbotvarkė

Užsienio reikalų komitetas


Briuselis : PHS - P3C050

Neeilinis posėdis

Darbotvarkė

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas


Briuselis : JAN - 2Q2

Neeilinis posėdis
NUOTOLINIS DALYVAVIMAS. NEEILINIS AGRI KOMITETO POSĖDIS

Darbotvarkė

Žuvininkystės komitetas


Briuselis : ASP - A1G-3

Eilinis posėdis
PECH KOMITETO POSĖDIS. NUOTOLINIS DALYVAVIMAS

Darbotvarkė


Briuselis : ASP - A1G-3

Eilinis posėdis
PECH KOMITETO POSĖDIS. NUOTOLINIS DALYVAVIMAS


Briuselis : ASP - A1G-3

Eilinis posėdis
PECH KOMITETO POSĖDIS. NUOTOLINIS DALYVAVIMAS

Kultūros ir švietimo komitetas


Briuselis : JAN - 6Q1

Eilinis posėdis
NUOTOLINIS DALYVAVIMAS

Darbotvarkė


Briuselis : JAN - 6Q1

Eilinis posėdis
NUOTOLINIS DALYVAVIMAS


Briuselis : JAN - 6Q1

Eilinis posėdis
NUOTOLINIS DALYVAVIMAS

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas


Briuselis : JAN - 4Q1

Eilinis posėdis
NUOTOLINIS DALYVAVIMAS

Darbotvarkė


Briuselis : JAN - 4Q1

Eilinis posėdis

Darbotvarkė

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas


Briuselis : JAN - 2Q2

Neeilinis posėdis
NUOTOLINIS DALYVAVIMAS. NEEILINIS AGRI KOMITETO POSĖDIS

Darbotvarkė

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas


Briuselis : JAN - 2Q2

Neeilinis posėdis
NUOTOLINIS DALYVAVIMAS. NEEILINIS AGRI KOMITETO POSĖDIS

Darbotvarkė

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas


Briuselis : JAN - 4Q2

Eilinis posėdis
NUOTOLINIS DALYVAVIMAS

Darbotvarkė


Briuselis : JAN - 4Q2

Eilinis posėdis
NUOTOLINIS DALYVAVIMAS

Specialusis kovos su vėžiu komitetas


Briuselis : JAN - 4Q1

Eilinis posėdis

Darbotvarkė

Specialusis komitetas dirbtinio intelekto skaitmeniniame amžiuje klausimais


Briuselis : JAN - 6Q1

Eilinis posėdis
NUOTOLINIS DALYVAVIMAS

Darbotvarkė

Biudžeto komitetas


Briuselis : JAN - 4Q1

Neeilinis posėdis
- NUOTOLINIS DALYVAVIMAS

Darbotvarkė


Briuselis : JAN - 4Q1

Parengiamasis posėdis
2021 M. BIUDŽETAS. PASIRENGIMO TRIŠALIAM DIALOGUI POSĖDIS


Briuselis : ASP - A1G-3

Neeilinis posėdis
- BENDRAS AFET, DEVE IR BUDG KOMITETŲ POSĖDIS

Konstitucinių reikalų komitetas


Briuselis : JAN - 2Q2

Neeilinis posėdis
AFCO KOMITETO POSĖDIS

Darbotvarkė


Briuselis : JAN - 2Q2

Neeilinis posėdis
AFCO KOMITETO POSĖDIS

Žmogaus teisių pakomitetis


Briuselis : JAN - 6Q2

Neeilinis posėdis

Darbotvarkė


Briuselis : JAN - 6Q2

Neeilinis posėdis


Briuselis : JAN - 6Q2

Neeilinis posėdis

Mokesčių pakomitetis


Briuselis : ASP - A1G-3

Eilinis posėdis
FISC KOMITETO POSĖDIS. NUOTOLINIS DALYVAVIMAS

Darbotvarkė

Peticijų komitetas


Briuselis : JAN - 6Q1

Neeilinis posėdis
KOMITETO POSĖDIS NAUDOJANTIS NUOTOLINE JUNGTIMI

Darbotvarkė


Briuselis : ASP - A5G-3

Neeilinis posėdis
KOMITETO POSĖDIS NAUDOJANTIS NUOTOLINE JUNGTIMI

Mokesčių pakomitetis


Briuselis : ASP - A1G-3

Koordinatoriai
FISC KOMITETO KOORDINATORIŲ NUOTOLINIS POSĖDIS

Biudžeto kontrolės komitetas


Briuselis : JAN - 4Q1

Eilinis posėdis
CONT KOMITETO NUOTOLINIS POSĖDIS

Darbotvarkė


Briuselis : JAN - 4Q1

Eilinis posėdis
CONT KOMITETO NUOTOLINIS POSĖDIS


Briuselis : JAN - 4Q1

Eilinis posėdis
CONT KOMITETO NUOTOLINIS POSĖDIS


Briuselis : JAN - 4Q1

Eilinis posėdis
CONT KOMITETO NUOTOLINIS POSĖDIS

Transporto ir turizmo komitetas


Briuselis : JAN - 6Q2

Eilinis posėdis
TRAN KOMITETO 2020 M. SPALIO 28-29 D. POSĖDIS (NUOTOLINIS DALYVAVIMAS)

Darbotvarkė


Briuselis : JAN - 6Q2

Eilinis posėdis
TRAN KOMITETO 2020 M. SPALIO 28-29 D. POSĖDIS (NUOTOLINIS DALYVAVIMAS)


Briuselis : JAN - 6Q2

Eilinis posėdis
TRAN KOMITETO 2020 M. SPALIO 28-29 D. POSĖDIS (NUOTOLINIS DALYVAVIMAS)

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas


Briuselis : JAN - 4Q2

Neeilinis posėdis

Darbotvarkė


Briuselis : JAN - 4Q2

Neeilinis posėdis
Specialusis komitetas dirbtinio intelekto skaitmeniniame amžiuje klausimais
KLAUSYMAS „MOTERYS IR SKAITMENINIMAS“. FEMM IR AIDA KOMITETŲ BENDRADARBIAVIMAS


Briuselis : JAN - 4Q2

Neeilinis posėdis


Briuselis : JAN - 4Q2

Neeilinis posėdis
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
LIBE-FEMM exchange of views - implementation report on trafficking

Saugumo ir gynybos pakomitetis


Briuselis : ASP - A3G-3

Neeilinis posėdis
SEDE PAKOMITETIS


Briuselis : ASP - A3G-3

Neeilinis posėdis
SEDE PAKOMITETIS


Briuselis : ASP - A3G-3

Neeilinis posėdis
SEDE PAKOMITETIS


Briuselis : ASP - A3G-3

Neeilinis posėdis
SEDE PAKOMITETIS

Vystymosi komitetas


Briuselis : JAN - 4Q1

Neeilinis posėdis
NUOTOLINIS DALYVAVIMAS


Briuselis : JAN - 4Q1

Neeilinis posėdis
NUOTOLINIS DALYVAVIMAS


Briuselis : JAN - 4Q1

Koordinatoriai

Tyrimo komitetas transportuojamų gyvūnų apsaugos klausimais


Briuselis : JAN - 2Q2

Eilinis posėdis
ANIT KOMITETO SPALIO 29 D. POSĖDIS


Briuselis : JAN - 2Q2

KOMITETŲ KOORDINATORIAI
ANIT Committee meeting of 29 October 2020

Tyrimo komitetas transportuojamų gyvūnų apsaugos klausimais


Briuselis : JAN - 2Q2

Eilinis posėdis
ANIT KOMITETO SPALIO 29 D. POSĖDIS