Please fill this field

Sanāksmju dokumenti

Piekļuve sanāksmju dokumentiem

Visiem nākamo un jau notikušo sanāksmju dokumentiem var piekļūt vienuviet. Izvēlieties komiteju un pēc tam — sanāksmes datumu, un tiks parādīts to dokumentu (visās pieejamajās valodās) saraksts, kuri attiecas uz katru darba kārtības punktu. Dokumentus var atvērt tieši pārlūkprogrammā, kopīgot pa e-pastu vai lejupielādēt un saglabāt.

Nākamās sanāksmes

Ārlietu komiteja


Brisele : JAN - 2Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME

Dienaskārtība


Brisele : JAN - 2Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME


Brisele : PHS - P3C050

ĀRKĀRTAS SANĀKSME

Īpašā komiteja attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos visos demokrātiskajos procesos Eiropas Savienībā, tostarp dezinformāciju


Brisele : JAN - 4Q1

Kārtējā sanāksme

Dienaskārtība

Īpašā komiteja attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos visos demokrātiskajos procesos Eiropas Savienībā, tostarp dezinformāciju


Brisele : JAN - 4Q1

Kārtējā sanāksme

Dienaskārtība

Starptautiskās tirdzniecības komiteja


Brisele : JAN - 4Q1

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
Remote participation

Dienaskārtība


Brisele : JAN - 4Q1

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
Remote participation


Brisele : JAN - 4Q1

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
Remote participation


Brisele : JAN - 4Q1

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
Remote participation

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja


Brisele : JAN - 4Q2

Kārtējā sanāksme
Remote participation

Dienaskārtība


Brisele : JAN - 4Q2

Kārtējā sanāksme
Remote participation


Brisele : JAN - 4Q2

Kārtējā sanāksme
Remote participation


Brisele : JAN - 4Q2

COORDINATEURS DES COMMISSIONS
Remote participation

Īpašā komiteja attiecībā uz mākslīgo intelektu digitālajā laikmetā


Brisele : JAN - 6Q1

Kārtējā sanāksme
Remote participation

Dienaskārtība

Ārlietu komiteja


Brisele : PHS - P3C050

ĀRKĀRTAS SANĀKSME

Dienaskārtība

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja


Brisele : JAN - 2Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
Remote participation. AGRI extraordinary meeting

Dienaskārtība

Zivsaimniecības komiteja


Brisele : ASP - A1G-3

Kārtējā sanāksme
PECH Committee meeting - remote participation

Dienaskārtība


Brisele : ASP - A1G-3

Kārtējā sanāksme
PECH Committee meeting - remote participation


Brisele : ASP - A1G-3

Kārtējā sanāksme
PECH Committee meeting - remote participation

Kultūras un izglītības komiteja


Brisele : JAN - 6Q1

Kārtējā sanāksme
REMOTE PARTICIPATION

Dienaskārtība


Brisele : JAN - 6Q1

Kārtējā sanāksme
REMOTE PARTICIPATION


Brisele : JAN - 6Q1

Kārtējā sanāksme
REMOTE PARTICIPATION

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja


Brisele : JAN - 4Q1

Kārtējā sanāksme
Remote participation

Dienaskārtība


Brisele : JAN - 4Q1

Kārtējā sanāksme

Dienaskārtība

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja


Brisele : JAN - 2Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
Remote participation. AGRI extraordinary meeting

Dienaskārtība

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja


Brisele : JAN - 2Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
Remote participation. AGRI extraordinary meeting

Dienaskārtība

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja


Brisele : JAN - 4Q2

Kārtējā sanāksme
Remote participation

Dienaskārtība


Brisele : JAN - 4Q2

Kārtējā sanāksme
Remote participation

Īpašā komiteja attiecībā uz vēža uzveikšanu


Brisele : JAN - 4Q1

Kārtējā sanāksme

Dienaskārtība

Īpašā komiteja attiecībā uz mākslīgo intelektu digitālajā laikmetā


Brisele : JAN - 6Q1

Kārtējā sanāksme
Remote participation

Dienaskārtība

Budžeta komiteja


Brisele : JAN - 4Q1

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
- Remote participation

Dienaskārtība


Brisele : JAN - 4Q1

Sagatavošanas sēde
Budget 2021 - preparatory meeting to the trilogue


Brisele : ASP - A1G-3

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
- Joint AFET-DEVE-BUDG meeting

Konstitucionālo jautājumu komiteja


Brisele : JAN - 2Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
AFCO committee meeting

Dienaskārtība


Brisele : JAN - 2Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
AFCO committee meeting

Cilvēktiesību apakškomiteja


Brisele : JAN - 6Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME

Dienaskārtība


Brisele : JAN - 6Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME


Brisele : JAN - 6Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME

Nodokļu jautājumu apakškomiteja


Brisele : ASP - A1G-3

Kārtējā sanāksme
FISC Committee meeting - Remote participation

Dienaskārtība

Lūgumrakstu komiteja


Brisele : JAN - 6Q1

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
Committee meeting with remote connection

Dienaskārtība


Brisele : ASP - A5G-3

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
Committee meeting with remote connection

Nodokļu jautājumu apakškomiteja


Brisele : ASP - A1G-3

KOORDINATORI
FISC remote coordinators' meeting

Budžeta kontroles komiteja


Brisele : JAN - 4Q1

Kārtējā sanāksme
CONT remote committee meeting

Dienaskārtība


Brisele : JAN - 4Q1

Kārtējā sanāksme
CONT remote committee meeting


Brisele : JAN - 4Q1

Kārtējā sanāksme
CONT remote committee meeting


Brisele : JAN - 4Q1

Kārtējā sanāksme
CONT remote committee meeting

Transporta un tūrisma komiteja


Brisele : JAN - 6Q2

Kārtējā sanāksme
TRAN Committee meeting on 28-29 October 2020 (remote participation)

Dienaskārtība


Brisele : JAN - 6Q2

Kārtējā sanāksme
TRAN Committee meeting on 28-29 October 2020 (remote participation)


Brisele : JAN - 6Q2

Kārtējā sanāksme
TRAN Committee meeting on 28-29 October 2020 (remote participation)

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja


Brisele : JAN - 4Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME

Dienaskārtība


Brisele : JAN - 4Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
Īpašā komiteja attiecībā uz mākslīgo intelektu digitālajā laikmetā
Hearing on Women and digitalisation, FEMM in association with AIDA


Brisele : JAN - 4Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME


Brisele : JAN - 4Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
LIBE-FEMM exchange of views - implementation report on trafficking

Drošības un aizsardzības apakškomiteja


Brisele : ASP - A3G-3

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
SEDE Subcommittee


Brisele : ASP - A3G-3

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
SEDE Subcommittee


Brisele : ASP - A3G-3

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
SEDE Subcommittee


Brisele : ASP - A3G-3

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
SEDE Subcommittee

Attīstības komiteja


Brisele : JAN - 4Q1

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
with remote participation


Brisele : JAN - 4Q1

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
with remote participation


Brisele : JAN - 4Q1

KOORDINATORI

Izmeklēšanas komiteja par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā


Brisele : JAN - 2Q2

Kārtējā sanāksme
ANIT Committee meeting of 29 October 2020


Brisele : JAN - 2Q2

COORDINATEURS DES COMMISSIONS
ANIT Committee meeting of 29 October 2020

Izmeklēšanas komiteja par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā


Brisele : JAN - 2Q2

Kārtējā sanāksme
ANIT Committee meeting of 29 October