Please fill this field

Dokumenti tal-laqgħat

Aċċess għad-dokumenti tal-laqgħat

Id-dokumenti kollha tal-laqgħat tal-ġejjieni u tal-imgħoddi tista' ssibhom f'post wieħed. Agħżel il-kumitat u d-data tal-laqgħa biex tara lista tad-dokumenti rilevanti għal kull punt fuq l-aġenda, bil-lingwi kollha disponibbli. Id-dokumenti tista' tiftaħhom direttament fil-browser, tikkondividihom permezz ta' email jew tniżżilhom u tissejvjahom.

Il-laqgħat li jmiss

Kumitat għall-Affarijiet Barranin


Brussell : JAN - 2Q2

Laqgħa straordinarja

Aġenda


Brussell : JAN - 2Q2

Laqgħa straordinarja


Brussell : PHS - P3C050

Laqgħa straordinarja

Kumitat Speċjali dwar l-Indħil Barrani fil-Proċessi Demokratiċi kollha fl-Unjoni Ewropea, inkluża d-Diżinformazzjoni


Brussell : JAN - 4Q1

Laqgħa ordinarja

Aġenda

Kumitat Speċjali dwar l-Indħil Barrani fil-Proċessi Demokratiċi kollha fl-Unjoni Ewropea, inkluża d-Diżinformazzjoni


Brussell : JAN - 4Q1

Laqgħa ordinarja

Aġenda

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali


Brussell : JAN - 4Q1

Laqgħa straordinarja
PARTEĊIPAZZJONI REMOTA

Aġenda


Brussell : JAN - 4Q1

Laqgħa straordinarja
PARTEĊIPAZZJONI REMOTA


Brussell : JAN - 4Q1

Laqgħa straordinarja
PARTEĊIPAZZJONI REMOTA


Brussell : JAN - 4Q1

Laqgħa straordinarja
PARTEĊIPAZZJONI REMOTA

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur


Brussell : JAN - 4Q2

Laqgħa ordinarja
PARTEĊIPAZZJONI REMOTA

Aġenda


Brussell : JAN - 4Q2

Laqgħa ordinarja
PARTEĊIPAZZJONI REMOTA


Brussell : JAN - 4Q2

Laqgħa ordinarja
PARTEĊIPAZZJONI REMOTA


Brussell : JAN - 4Q2

KOORDINATURI TAL-KUMMISSJONIJIET
PARTEĊIPAZZJONI REMOTA

Kumitat Speċjali għall-Intelliġenza Artifiċjali f'Era Diġitali


Brussell : JAN - 6Q1

Laqgħa ordinarja
PARTEĊIPAZZJONI REMOTA

Aġenda

Kumitat għall-Affarijiet Barranin


Brussell : PHS - P3C050

Laqgħa straordinarja

Aġenda

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


Brussell : JAN - 2Q2

Laqgħa straordinarja
PARTEĊIPAZZJONI REMOTA. LAQGĦA STRAORDINARJA TAL-KUMITAT AGRI

Aġenda

Kumitat għas-Sajd


Brussell : ASP - A1G-3

Laqgħa ordinarja
LAQGĦA TAL-KUMITAT PECH - PARTEĊIPAZZJONI REMOTA

Aġenda


Brussell : ASP - A1G-3

Laqgħa ordinarja
LAQGĦA TAL-KUMITAT PECH - PARTEĊIPAZZJONI REMOTA


Brussell : ASP - A1G-3

Laqgħa ordinarja
LAQGĦA TAL-KUMITAT PECH - PARTEĊIPAZZJONI REMOTA

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni


Brussell : JAN - 6Q1

Laqgħa ordinarja
PARTEĊIPAZZJONI REMOTA

Aġenda


Brussell : JAN - 6Q1

Laqgħa ordinarja
PARTEĊIPAZZJONI REMOTA


Brussell : JAN - 6Q1

Laqgħa ordinarja
PARTEĊIPAZZJONI REMOTA

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern


Brussell : JAN - 4Q1

Laqgħa ordinarja
PARTEĊIPAZZJONI REMOTA

Aġenda


Brussell : JAN - 4Q1

Laqgħa ordinarja

Aġenda

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


Brussell : JAN - 2Q2

Laqgħa straordinarja
PARTEĊIPAZZJONI REMOTA. LAQGĦA STRAORDINARJA TAL-KUMITAT AGRI

Aġenda

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


Brussell : JAN - 2Q2

Laqgħa straordinarja
PARTEĊIPAZZJONI REMOTA. LAQGĦA STRAORDINARJA TAL-KUMITAT AGRI

Aġenda

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern


Brussell : JAN - 4Q2

Laqgħa ordinarja
PARTEĊIPAZZJONI REMOTA

Aġenda


Brussell : JAN - 4Q2

Laqgħa ordinarja
PARTEĊIPAZZJONI REMOTA

Kumitat Speċjali għall-Ġlieda kontra l-Kanċer


Brussell : JAN - 4Q1

Laqgħa ordinarja

Aġenda

Kumitat Speċjali għall-Intelliġenza Artifiċjali f'Era Diġitali


Brussell : JAN - 6Q1

Laqgħa ordinarja
PARTEĊIPAZZJONI REMOTA

Aġenda

Kumitat għall-Baġits


Brussell : JAN - 4Q1

Laqgħa straordinarja
- PARTEĊIPAZZJONI REMOTA

Aġenda


Brussell : JAN - 4Q1

Laqgħa ta' tħeħħija
BAĠIT 2021 - PARTEĊIPAZZJONI REMOTA GĦAT-TRILOGU


Brussell : ASP - A1G-3

Laqgħa straordinarja
- LAQGĦA KONĠUNTA TAL-KUMITATI AFET-DEVE-BUDG

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali


Brussell : JAN - 2Q2

Laqgħa straordinarja
LAQGĦA TAL-KUMITAT AFCO

Aġenda


Brussell : JAN - 2Q2

Laqgħa straordinarja
LAQGĦA TAL-KUMITAT AFCO

Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem


Brussell : JAN - 6Q2

Laqgħa straordinarja

Aġenda


Brussell : JAN - 6Q2

Laqgħa straordinarja


Brussell : JAN - 6Q2

Laqgħa straordinarja

Sottokumitat għall-Kwistjonijiet Fiskali


Brussell : ASP - A1G-3

Laqgħa ordinarja
LAQGĦA TAL-KUMITAT FISC - PARTEĊIPAZZJONI REMOTA

Aġenda

Kumitat għall-Petizzjonijiet


Brussell : JAN - 6Q1

Laqgħa straordinarja
LAQGĦA TAL-KUMITAT B'KONNESSJONI REMOTA

Aġenda


Brussell : ASP - A5G-3

Laqgħa straordinarja
LAQGĦA TAL-KUMITAT B'KONNESSJONI REMOTA

Sottokumitat għall-Kwistjonijiet Fiskali


Brussell : ASP - A1G-3

Koordinaturi
LAQGĦA TAL-KOORDINATURI REMOTA TAS-SOTTOKUMITAT FISC

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit


Brussell : JAN - 4Q1

Laqgħa ordinarja
LAQGĦA REMOTA TAL-KUMITAT CONT

Aġenda


Brussell : JAN - 4Q1

Laqgħa ordinarja
LAQGĦA REMOTA TAL-KUMITAT CONT


Brussell : JAN - 4Q1

Laqgħa ordinarja
LAQGĦA REMOTA TAL-KUMITAT CONT


Brussell : JAN - 4Q1

Laqgħa ordinarja
LAQGĦA REMOTA TAL-KUMITAT CONT

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu


Brussell : JAN - 6Q2

Laqgħa ordinarja
LAQGĦA TAL-KUMITAT TRAN FIT-28 U D-29 TA' OTTUBRU 2020 (PARTEĊIPAZZJONI REMOTA)

Aġenda


Brussell : JAN - 6Q2

Laqgħa ordinarja
LAQGĦA TAL-KUMITAT TRAN TAT-28 U D-29 TA' OTTUBRU 2020 (PARTEĊIPAZZJONI REMOTA)


Brussell : JAN - 6Q2

Laqgħa ordinarja
LAQGĦA TAL-KUMITAT TRAN FIT-28 U D-29 TA' OTTUBRU 2020 (PARTEĊIPAZZJONI REMOTA)

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi


Brussell : JAN - 4Q2

Laqgħa straordinarja

Aġenda


Brussell : JAN - 4Q2

Laqgħa straordinarja
Kumitat Speċjali għall-Intelliġenza Artifiċjali f'Era Diġitali
SMIGĦ DWAR IN-NISA U D-DIĠITALIZZAZZJONI, IL-KUMITAT FEMM F'ASSOĊJAZZJONI MAL-AIDA


Brussell : JAN - 4Q2

Laqgħa straordinarja


Brussell : JAN - 4Q2

Laqgħa straordinarja
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
LIBE-FEMM exchange of views - implementation report on trafficking

Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża


Brussell : ASP - A3G-3

Laqgħa straordinarja
SOTTOKUMITAT SEDE


Brussell : ASP - A3G-3

Laqgħa straordinarja
SOTTOKUMITAT SEDE


Brussell : ASP - A3G-3

Laqgħa straordinarja
SOTTOKUMITAT SEDE


Brussell : ASP - A3G-3

Laqgħa straordinarja
SOTTOKUMITAT SEDE

Kumitat għall-Iżvilupp


Brussell : JAN - 4Q1

Laqgħa straordinarja
B'PARTEĊIPAZZJONI REMOTA


Brussell : JAN - 4Q1

Laqgħa straordinarja
B'PARTEĊIPAZZJONI REMOTA


Brussell : JAN - 4Q1

Koordinaturi

Kumitat ta' Inkjesta dwar il-Protezzjoni tal-Annimali waqt it-Trasport


Brussell : JAN - 2Q2

Laqgħa ordinarja
LAQGĦA TAL-KUMITAT ANIT TAD-29 TA' OTTUBRU 2020


Brussell : JAN - 2Q2

KOORDINATURI TAL-KUMMISSJONIJIET
ANIT Committee meeting of 29 October 2020

Kumitat ta' Inkjesta dwar il-Protezzjoni tal-Annimali waqt it-Trasport


Brussell : JAN - 2Q2

Laqgħa ordinarja
LAQGĦA TAL-KUMITAT ANIT TAD-29 TA' OTTUBRU