Dokumenty z posiedzeń

Dostęp do dokumentów z posiedzeń

Dostęp do wszystkich dokumentów – zarówno tych na planowane posiedzenia, jak i tych z minionych posiedzeń – można uzyskać w jednym miejscu. Prosimy wybrać komisję, a następnie datę posiedzenia, aby wyświetlić wykaz odnośnych dokumentów dotyczących poszczególnych punktów porządku dziennego, we wszystkich dostępnych językach. Dokumenty te można otworzyć bezpośrednio w przeglądarce, przesłać na adres poczty elektronicznej lub pobrać i zachować na własnym komputerze.

Następne spotkania

Komisja Budżetowa


Bruksela : JAN - 4Q1

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
- UDZIAŁ ZDALNY

Porządek obrad


Bruksela : JAN - 4Q1

Posiedzenie przygotowawcze
BUDŻET NA 2021 R. - POSIEDZENIE PRZYGOTOWAWCZE DO ROZMÓW TRÓJSTRONNCYH


Bruksela : ASP - A1G-3

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
- WSPÓLNE POSIEDZENIE AFET-DEVE-BUDG

Komisja Spraw Konstytucyjnych


Bruksela : JAN - 2Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
POSIEDZENIE KOMISJI AFCO

Porządek obrad


Bruksela : JAN - 2Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
POSIEDZENIE KOMISJI AFCO

Podkomisja Praw Człowieka


Bruksela : JAN - 6Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

Porządek obrad


Bruksela : JAN - 6Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE


Bruksela : JAN - 6Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

Podkomisja do Spraw Podatkowych


Bruksela : ASP - A1G-3

Posiedzenie zwyczajne
POSIEDZENIE KOMISJI FISC - UDZIAŁ ZDALNY

Porządek obrad

Komisja Petycji


Bruksela : JAN - 6Q1

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
POSIEDZENUE KOMISJI PRZY UDZIALE ZDALNYM

Porządek obrad


Bruksela : ASP - A5G-3

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
POSIEDZENIE KOMISJI PRZY UDZIALE ZDALNYM

Podkomisja do Spraw Podatkowych


Bruksela : ASP - A1G-3

Koordynatorzy
ZDALNE POSIEDZENE KOORDYNATORÓW KOMISJI FISC

Komisja Kontroli Budżetowej


Bruksela : JAN - 4Q1

Posiedzenie zwyczajne
POSIEDZENIE KOMISJI CONT Z UDZIAŁEM ZDALNYM

Porządek obrad


Bruksela : JAN - 4Q1

Posiedzenie zwyczajne
POSIEDZENIE KOMISJI CONT Z UDZIAŁEM ZDALNYM


Bruksela : JAN - 4Q1

Posiedzenie zwyczajne
ZDALNE POSIEDZENIE KOMISJI CONT


Bruksela : JAN - 4Q1

Posiedzenie zwyczajne
ZDALNE POSIEDZENIE KOMISJI CONT

Komisja Transportu i Turystyki


Bruksela : JAN - 6Q2

Posiedzenie zwyczajne
POSIEDZENIE KOMISJI TRAN 28-29 PAŹDZIERNIKA 2020 R. (UDZIAŁ ZDALNY)

Porządek obrad


Bruksela : JAN - 6Q2

Posiedzenie zwyczajne
POSIEDZENIE KOMISJI TRAN 28-29 PAŹDZIERIKA 2020 R. (UDZIAŁ ZDALNY)


Bruksela : JAN - 6Q2

Posiedzenie zwyczajne
POSIEDZENIE KOMISJI TRAN 28-29 PAŹDZIERNIKA 2020 R. (UDZIAŁ ZDALNY)

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia


Bruksela : JAN - 4Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

Porządek obrad


Bruksela : JAN - 4Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
Komisja Specjalna ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce Cyfrowej
WYSŁUCHANIE NT. KOBIET I CYFRYZACJI - FEMM Z UDZIAŁEM AIDA


Bruksela : JAN - 4Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE


Bruksela : JAN - 4Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
WYMIANA POGLĄDÓW LIBE-FEMM - SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA W SPRAWIE HANDLU LUDŹMI

Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony


Bruksela : ASP - A3G-3

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
PODKOMISJA SEDE

Porządek obrad


Bruksela : ASP - A3G-3

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
PODKOMISJA SEDE


Bruksela : ASP - A3G-3

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
PODKOMISJA SEDE


Bruksela : ASP - A3G-3

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
PODKOMISJA SEDE

Komisja Rozwoju


Bruksela : JAN - 4Q1

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
UDZIAŁ ZDALNY

Porządek obrad


Bruksela : JAN - 4Q1

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
UDZIAŁ ZDALNY


Bruksela : JAN - 4Q1

Koordynatorzy
WRAZ Z KOORDYNATORAMI AFET

Komisja śledcza ds. ochrony zwierząt podczas transportu


Bruksela : JAN - 2Q2

Posiedzenie zwyczajne
POSIEDZENIE KOMISJI ANIT 29 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

Porządek obrad


Bruksela : JAN - 2Q2

KOORDYNATORZY KOMISJI
POSIEDZENIE KOORDYNATORÓW ANIT 29 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

Komisja śledcza ds. ochrony zwierząt podczas transportu


Bruksela : JAN - 2Q2

Posiedzenie zwyczajne
POSIEDZENIE KOMISJI ANIT 29 PAŹDZIERNIKA

Porządek obrad

Komisja Spraw Zagranicznych


Bruksela : JAN - 2Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

Komisja Handlu Międzynarodowego


Bruksela : JAN - 6Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów


Bruksela : JAN - 4Q1

Posiedzenie zwyczajne
UDZIAŁ ZDALNY

Porządek obrad

Komisja Specjalna ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce Cyfrowej


Bruksela : JAN - 6Q1

Posiedzenie zwyczajne
UDZIAŁ ZDALNY

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych


Bruksela : JAN - 4Q2

Posiedzenie zwyczajne
UDZIAŁ ZDALNY

Komisja Specjalna ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji


Bruksela : ASP - A1G-3

Posiedzenie zwyczajne

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Bruksela : JAN - 2Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
Remote participation. AGRI extraordinary meeting

Komisja Specjalna ds. Walki z Rakiem


Bruksela : JAN - 4Q1

Posiedzenie zwyczajne