Please fill this field

Sammanträdeshandlingar

Tillgång till sammanträdeshandlingar

Alla handlingar till kommande och tidigare sammanträden finns tillgängliga på ett och samma ställe. Välj utskott och sedan sammanträdesdatum för att få en lista över relevanta handlingar till varje punkt på föredragningslistan på alla tillgängliga språk. Handlingarna kan öppnas direkt i webbläsaren eller via e-post eller laddas ner och sparas.

Kommande sammanträden

Utskottet för utrikesfrågor


Brussels : JAN - 2Q2

Extra sammanträde

Föredragningslista


Brussels : JAN - 2Q2

Extra sammanträde


Brussels : PHS - P3C050

Extra sammanträde

Särskilda utskottet för frågor om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinarie sammanträde

Föredragningslista

Särskilda utskottet för frågor om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinarie sammanträde

Föredragningslista

Utskottet för internationell handel


Brussels : JAN - 4Q1

Extra sammanträde
DELTAGANDE PÅ DISTANS

Föredragningslista


Brussels : JAN - 4Q1

Extra sammanträde
DELTAGANDE PÅ DISTANS


Brussels : JAN - 4Q1

Extra sammanträde
DELTAGANDE PÅ DISTANS


Brussels : JAN - 4Q1

Extra sammanträde
DELTAGANDE PÅ DISTANS

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd


Brussels : JAN - 4Q2

Ordinarie sammanträde
DELTAGANDE PÅ DISTANS

Föredragningslista


Brussels : JAN - 4Q2

Ordinarie sammanträde
DELTAGANDE PÅ DISTANS


Brussels : JAN - 4Q2

Ordinarie sammanträde
DELTAGANDE PÅ DISTANS


Brussels : JAN - 4Q2

UTSKOTTSSAMORDNARE
DELTAGANDE PÅ DISTANS

Särskilda utskottet för artificiell intelligens i den digitala eran


Brussels : JAN - 6Q1

Ordinarie sammanträde
DELTAGANDE PÅ DISTANS

Föredragningslista

Utskottet för utrikesfrågor


Brussels : PHS - P3C050

Extra sammanträde

Föredragningslista

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling


Brussels : JAN - 2Q2

Extra sammanträde
DELTAGANDE PÅ DISTANS. EXTRA UTSKOTTSSAMMANTRÄDE I AGRI

Föredragningslista

Fiskeriutskottet


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinarie sammanträde
PECH - UTSKOTTSSAMMANTRÄDE - DELTAGANDE PÅ DISTANS

Föredragningslista


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinarie sammanträde
SAMMANTRÄDE I PECH-UTSKOTTET - DELTAGANDE PÅ DISTANS


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinarie sammanträde
SAMMANTRÄDE I PECH-UTSKOTTET - DELTAGANDE PÅ DISTANS

Utskottet för kultur och utbildning


Brussels : JAN - 6Q1

Ordinarie sammanträde
DELTAGANDE PÅ DISTANS

Föredragningslista


Brussels : JAN - 6Q1

Ordinarie sammanträde
DELTAGANDE PÅ DISTANS


Brussels : JAN - 6Q1

Ordinarie sammanträde
DELTAGANDE PÅ DISTANS

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinarie sammanträde
DELTAGANDE PÅ DISTANS

Föredragningslista


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinarie sammanträde

Föredragningslista

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling


Brussels : JAN - 2Q2

Extra sammanträde
DELTAGANDE PÅ DISTANS. EXTRA AGRI-UTSKOTTSSAMMANTRÄDE

Föredragningslista

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling


Brussels : JAN - 2Q2

Extra sammanträde
DELTAGANDE PÅ DISTANS. EXTRA AGRI-UTSKOTTSSAMMANTRÄDE

Föredragningslista

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor


Brussels : JAN - 4Q2

Ordinarie sammanträde
DELTAGANDE PÅ DISTANS

Föredragningslista


Brussels : JAN - 4Q2

Ordinarie sammanträde
DELTAGANDE PÅ DISTANS

Särskilda utskottet för cancerbekämpning


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinarie sammanträde

Föredragningslista

Särskilda utskottet för artificiell intelligens i den digitala eran


Brussels : JAN - 6Q1

Ordinarie sammanträde
DELTAGANDE PÅ DISTANS

Föredragningslista

Budgetutskottet


Brussels : JAN - 4Q1

Extra sammanträde
- DELTAGANDE PÅ DISTANS

Föredragningslista


Brussels : JAN - 4Q1

Förberedande sammanträde
BUDGET 2021 - FÖRBEREDANDE MÖTE INFÖR TREPARTSFÖRHANDLINGARNA


Brussels : ASP - A1G-3

Extra sammanträde
- AFET-DEVE-BUDG - GEMENSAMT SAMMANTRÄDE MED DELTAGANDE PÅ DISTANS

Utskottet för konstitutionella frågor


Brussels : JAN - 2Q2

Extra sammanträde
AFCO - UTSKOTTSSAMMANTRÄDE

Föredragningslista


Brussels : JAN - 2Q2

Extra sammanträde
AFCO - UTSKOTTSSAMMANTRÄDE

Underutskottet för mänskliga rättigheter


Brussels : JAN - 6Q2

Extra sammanträde

Föredragningslista


Brussels : JAN - 6Q2

Extra sammanträde


Brussels : JAN - 6Q2

Extra sammanträde

Underutskottet för skattefrågor


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinarie sammanträde
FISC - UTSKOTTSSAMMANTRÄDE MED DELTAGANDE PÅ DISTANS

Föredragningslista

Utskottet för framställningar


Brussels : JAN - 6Q1

Extra sammanträde
UTSKOTTSSAMMANTRÄDE MED DISTANSUPPKOPPLING

Föredragningslista


Brussels : ASP - A5G-3

Extra sammanträde
UTSKOTTSSAMMANTRÄDE MED DISTANSUPPKOPPLING

Underutskottet för skattefrågor


Brussels : ASP - A1G-3

Samordnare
FISC - SAMORDNARNAS SAMMANTRÄDE MED DELTAGANDE PÅ DISTANS

Budgetkontrollutskottet


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinarie sammanträde
CONT - UTSKOTTSSAMMANTRÄDE MED DELTAGANDE PÅ DISTANS

Föredragningslista


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinarie sammanträde
CONT - UTSKOTTSSAMMANTRÄDE MED DELTAGANDE PÅ DISTANS


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinarie sammanträde
CONT UTSKOTTSSAMMANTRÄDE PÅ DISTANS


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinarie sammanträde
CONT UTSKOTTSSAMMANTRÄDE PÅ DISTANS

Utskottet för transport och turism


Brussels : JAN - 6Q2

Ordinarie sammanträde
TRAN - UTSKOTTSSAMMANTRÄDE DEN 28-29 OKTOBER 2020 (DELTAGANDE PÅ DISTANS)

Föredragningslista


Brussels : JAN - 6Q2

Ordinarie sammanträde
TRAN-UTSKOTTETS SAMMANTRÄDE DEN 28-29 OKTOBER 2020 (DELTAGANDE PÅ DISTANS)


Brussels : JAN - 6Q2

Ordinarie sammanträde
TRAN-UTSKOTTETS SAMMANTRÄDE DEN 28-29 OKTOBER 2020 (DELTAGANDE PÅ DISTANS)

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män


Brussels : JAN - 4Q2

Extra sammanträde

Föredragningslista


Brussels : JAN - 4Q2

Extra sammanträde
Särskilda utskottet för artificiell intelligens i den digitala eran
UTFRÅGNING OM KVINNOR OCH DIGITALISERING, FEMM TILLSAMMANS MED AIDA


Brussels : JAN - 4Q2

Extra sammanträde


Brussels : JAN - 4Q2

Extra sammanträde
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
DISKUSSION MELLAN LIBE OCH FEMM - GENOMFÖRANDERAPPORT OM MÄNNISKOHANDEL

Underutskottet för säkerhet och försvar


Brussels : ASP - A3G-3

Extra sammanträde
UNDERUTSKOTTET SEDE


Brussels : ASP - A3G-3

Extra sammanträde
UNDERUTSKOTTET SEDE


Brussels : ASP - A3G-3

Extra sammanträde
SEDE-UNDERUTSKOTTET


Brussels : ASP - A3G-3

Extra sammanträde
SEDE-UNDERUTSKOTTET

Utskottet för utveckling


Brussels : JAN - 4Q1

Extra sammanträde
MED DELTAGANDE PÅ DISTANS


Brussels : JAN - 4Q1

Extra sammanträde
MED DELTAGANDE PÅ DISTANS


Brussels : JAN - 4Q1

Samordnare

Undersökningskommittén för frågor om skyddet av djur under transport


Brussels : JAN - 2Q2

Ordinarie sammanträde
ANIT-UTSKOTTETS SAMMANTRÄDE DEN 29 OKTOBER 2020


Brussels : JAN - 2Q2

UTSKOTTSSAMORDNARE
ANIT - UTSKOTTSSAMMANTRÄDE DEN 29 OKTOBER 2020

Undersökningskommittén för frågor om skyddet av djur under transport


Brussels : JAN - 2Q2

Ordinarie sammanträde
ANIT-UTSKOTTETS SAMMANTRÄDE DEN 29 OKTOBER