skip to content
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΚ 2020 - 2021

Έναρξη νέας διαδικασίας  υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις στον  τομέα των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

17/06/2020

Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (DG COMM) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανακοίνωσε τη δημοσίευση νέων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις για τη συγχρηματοδότηση επικοινωνιακών δράσεων με στόχο την προώθηση και πολλαπλασιασμό της καλύτερης κατανόησης του ρόλου και των δημοκρατικών αξιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπος Τύπος και διαδικτυακά μέσα ).

Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπος Τύπος και διαδικτυακά μέσα)
Τα έργα, τα οποία μπορούν να λάβουν έως και 80% συγχρηματοδότηση, πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις στην κατηγορία των μέσων επικοινωνίας, η οποία δημοσιεύεται στις 15 Ιουνίου 2020, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 31η Ιουλίου 2020.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν πρόταση έργου στα ακόλουθα πεδία εφαρμογής: τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπος Τύπος και διαδικτυακά μέσα. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα υποβολής πρότασης έργων πολυμέσων.
Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης των έργων είναι 80% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών της δράσης. Η διάρκεια των έργων θα είναι κατ' ανώτατο όριο 20 μήνες (20) μεταξύ 1ης Οκτωβρίου 2020 και 30ής Ιουνίου 2022.
Οι αιτήσεις για επιχορήγηση προτάσεων θα πρέπει να υποβληθούν στα αγγλικά και να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση dgcomm-egrants@ep.europa.eu μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα. Τα περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ.
Οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων θα πρέπει να απευθύνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dgcomm-subvention@ep.europa.eu
Κατά την αξιολόγηση των υποψήφιων προτάσεων θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

 Δείκτες απόδοσης για την πρόταση (Ακροαματικότητα/Τηλεθέαση/Αναγνωσιμότητα /Επισκεψιμότητα κτλ.), όπως αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα 1.II (επισυνάπτεται): Οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν τους δείκτες απόδοσης που αντιστοιχούν στο πεδίο δραστηριότητας της πρότασής τους βάσει των πιο πρόσφατων διαθέσιμων δεδομένων.

 Κριτήρια επιλογής/ανάθεσης
• Συνάφεια της προτεινόμενης δράσης 30/100
• Ποιότητα της προτεινόμενης δράσης 30/100
• Ακροαματικότητα/ Αναγνωσιμότητα /Επισκεψιμότητα 30/100
• Προϋπολογισμός και αποτελεσματικότητα κόστους 10/100

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους δείκτες απόδοσης και τα κριτήρια επιλογής στον πιο κάτω σύνδεσμο:
https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/files/grants/media-and-events/en-call-for-proposals-media-2020-COMM-SUBV-2020-M.pdf

Χρονοδιάγραμμα

Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής πρότασης 15 Ιουνίου 2020
Προθεσμία υποβολής πρότασης: 31 Ιουλίου 2020
Περίοδος Αξιολόγησης: Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2020
Αποτέλεσμα της αξιολόγησης, ενημέρωση όλων των αιτούντων Σεπτέμβριος 2020
Υπογραφή συμφωνιών επιχορήγησης: Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2020

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, τα έντυπα αίτησης που πρέπει να συμπληρωθούν και όλα τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα στον πιο κάτω σύνδεσμο:
https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/grants/media-and-events

Δήλωση Αποποίησης ευθύνης:
Το προσωρινό χρονοδιάγραμμα και οι εκτιμήσεις του προϋπολογισμού στις ενότητες 4 και 5 μπορούν να αναθεωρηθούν όπως απαιτείται υπό τις τρέχουσες συνθήκες που συνδέονται με την πανδημία COVID-19.

 

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, τα έντυπα αίτησης που πρέπει να συμπληρωθούν και όλα τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα στον πιο κάτω σύνδεσμο: