График на заседанията

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили


Брюксел : ASP - A3E-2

с членове на ЕП
Preparatory meeting for the 27th meeting of the JPC EU-Chile

Делегация за връзки с Канада


Брюксел : ASP - A3G-3

Редовно заседание
D-CA ordinary meeting REMOTE participation

Делегация за връзки със Съединените американски щати


Брюксел : ASP - A3G-3

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
Ordinary meeting REMOTE participation

Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС


Брюксел : JAN - 6Q1

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
Remote participation

Делегация за сътрудничество със Севера и за връзки с Швейцария и Норвегия в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)


Брюксел : ASP - A3G-3

Редовно заседание
54th EEA Joint Parliamentary Committee meeting - REMOTE participation