Приветствие от председателя на Съвета на председателите на делегации

Уважаеми членове на ЕП, партньори и приятели,

Със своите ценности и ръководни принципи ЕС определя стандарти в световен мащаб; единни сме в стремежа си да защитаваме един мирен, справедлив, приобщаващ и основан на правила световен ред.

Като избрани представители, членовете на ЕП са поели ангажимент гласът на гражданите на ЕС да се чува на международно равнище, отразявайки нашите ценности и стратегически интереси.

И именно чрез работата на делегациите ние водим диалог с нашите партньори от трети държави, стремейки се към споделен просперитет и мир за нашите граждани, по специално чрез укрепване на демокрацията и зачитане на правата на човека.

Изразявам твърдото си убеждение, че парламентарната дипломация има важна роля, като помага да се определят и преследват целите на европейските външни политики по такъв начин, че да бъдат изцяло съгласувани и създаващи доверие.

На страниците на този сайт ще намерите повече информация за нашите дейности, нашата мисия и нашата история. Ще откриете описания на заседания в Брюксел и Страсбург, както и в чужбина, календар на дейностите и обобщения на важни парламентарни резолюции.

Макар кризата с Covid-19 да съкрати много от нашите междупарламентарни срещи, ние продължаваме да следим положението в страните и регионите на нашите партньори. Надяваме се в периода до възобновяването на срещите с нашите партньори тези страници да демонстрират важната роля, която делегациите играят за свързването на Европейския парламент със света.

Инмакулада РОДРИГЕС-ПИНЕРО
Председател, Съвет на председателите на делегации

Следващи заседания

Делегация за връзки с Канада


Брюксел : ASP - A3G-3

Редовно заседание
D-CA ordinary meeting REMOTE participation

Делегация за връзки със Съединените американски щати


Брюксел : ASP - A3G-3

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
Extraordinary meeting REMOTE participation

Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС


Брюксел : JAN - 6Q1

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
Remote participation

Делегация за сътрудничество със Севера и за връзки с Швейцария и Норвегия в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)


Брюксел : ASP - A3G-3

Редовно заседание
54th EEA Joint Parliamentary Committee meeting - REMOTE participation