Please fill this field

Kalendář schůzí

Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou


Brusel : JAN - 6Q2

ŘÁDNÁ SCHŮZE
ČÁSTEČNĚ DISTANČNÍ ÚČAST: VÝMĚNA NÁZORŮ S VELVYSLANCEM MICHAELEM CLAUSSEM, PŘEDSEDNICTVÍ EU

Delegace pro vztahy s Kanadou


Brusel : ASP - A3G-3

ŘÁDNÁ SCHŮZE
D-CA ordinary meeting REMOTE participation

Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými


Brusel : ASP - A3G-3

ŘÁDNÁ SCHŮZE
Ordinary meeting REMOTE participation

Delegace pro severní spolupráci a pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru


Brusel : ASP - A3G-3

ŘÁDNÁ SCHŮZE
54th EEA Joint Parliamentary Committee meeting - REMOTE participation