Mødekalender

Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina


Brussels : JAN - 6Q2

Ordinært møde
SEMI-REMOTE PARTICIPATION Exchange of views with the Ambassador Michael Clauss, Presidency of the EU

Delegationen for Forbindelserne med Canada


Brussels : ASP - A3G-3

Ordinært møde
D-CA ordinary meeting REMOTE participation

Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater


Brussels : ASP - A3G-3

Ordinært møde
Ordinary meeting REMOTE participation

Delegationen for Nordisk Samarbejde og for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg


Brussels : ASP - A3G-3

Ordinært møde
54th EEA Joint Parliamentary Committee meeting - REMOTE participation