Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας


Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

Τακτική συνεδρίαση
SEMI-REMOTE PARTICIPATION Exchange of views with the Ambassador Michael Clauss, Presidency of the EU

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τον Καναδά


Βρυξέλλες : ASP - A3G-3

Τακτική συνεδρίαση
D-CA ordinary meeting REMOTE participation

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής


Βρυξέλλες : ASP - A3G-3

Τακτική συνεδρίαση
Ordinary meeting REMOTE participation

Αντιπροσωπεία για τη Συνεργασία στην περιοχή της Αρκτικής και για τις σχέσεις με την Ελβετία και τη Νορβηγία και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Ισλανδίας, καθώς και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)


Βρυξέλλες : ASP - A3G-3

Τακτική συνεδρίαση
54th EEA Joint Parliamentary Committee meeting - REMOTE participation