Koosolekute ajakava

Delegatsioon ELi–Tšiili parlamentaarses ühiskomisjonis


Brüssel : ASP - A3E-2

EP LIIKMEGA
ELI–TŠIILI PARLAMENTAARSE ÜHISKOMISJONI 27. KOHTUMISE ETTEVALMISTAV KOOSOLEK

Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks


Brüssel : ASP - A3G-3

Korraline koosolek
D-CA ordinary meeting REMOTE participation

Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks


Brüssel : ASP - A3G-3

ERAKORRALINE KOOSOLEK
Ordinary meeting REMOTE participation

Delegatsioon Cariforumi–ELi parlamentaarses komisjonis


Brüssel : JAN - 6Q1

ERAKORRALINE KOOSOLEK
Remote participation

Delegatsioon põhjamõõtme koostööks ning Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis


Brüssel : ASP - A3G-3

Korraline koosolek
54th EEA Joint Parliamentary Committee meeting - REMOTE participation