Please fill this field

Posėdžių tvarkaraštis

Delegacija ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika


Briuselis : JAN - 6Q2

Eilinis posėdis
PUSIAU NUOTOLINIS DALYVAVIMAS. KEITIMASIS NUOMONĖMIS SU AMBASADORIUMI MICHAELIU CLAUSSU (ES PIRMININKAUJANTI VALSTYBĖ)

Delegacija ryšiams su Kanada


Briuselis : ASP - A3G-3

Eilinis posėdis
D-CA ordinary meeting REMOTE participation

Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis


Briuselis : ASP - A3G-3

Eilinis posėdis
Ordinary meeting REMOTE participation

Delegacija bendradarbiavimo su Šiaurės šalimis klausimais bei ryšiams su Šveicarija ir Norvegija, taip pat ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame komitete ir Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete


Briuselis : ASP - A3G-3

Eilinis posėdis
54th EEA Joint Parliamentary Committee meeting - REMOTE participation