Messaġġ ta' merħba tal-President tal-Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijiet

Għeżież Membri, sħab u ħbieb,

L-Unjoni Ewropea sservi ta' punt ta' riferiment għall-valuri u għall-prinċipji gwida tagħha fid-dinja kollha. Flimkien niddefendu ordni dinji paċifiku, ġust, inklużiv u bbażat fuq ir-regoli.

Il-Membri tal-Parlament Ewropew, bħala rappreżentanti eletti, huma impenjati li jsemmgħu leħen iċ-ċittadini Ewropej fid-dinja b'mod konformi mal-valuri u mal-interessi strateġiċi tagħna.

Huwa bis-saħħa tax-xogħol tad-delegazzjonijiet li mmexxu 'l quddiem id-djalogu ma' sħabna tal-pajjiżi terzi, bil-għan li niżguraw liċ-ċittadini tagħna paċi u prosperità komuni, b'mod partikolari permezz tat-tisħiħ tad-demokrazija u tar-rispett tad-drittijiet tal-bniedem.

Għandi konvinzjoni qawwija li d-diplomazija parlamentari tiżvolġi rwol fundamentali biex tgħin ħalli jissawru u jitwettqu l-objettivi tal-politiki esterni tal-Unjoni bl-akbar koerenza u kredibbiltà.

Fil-paġni ta' dan is-sit issib aktar informazzjoni dwar l-attivitajiet tagħna, il-missjoni tagħna u l-istorja tagħna: Tista' wkoll tikkonsulta l-minuti tal-laqgħat fi Brussell u Strasburgu u tal-missjonijiet esterni, il-kalendarju tal-attivitajiet u sommarju tar-riżoluzzjonijiet rilevanti tal-Parlament.

Anki jekk il-kriżi tal-coronavirus limitat ħafna mil-laqgħat interparlamentari tagħna, qed inkomplu nsegwu s-sitwazzjoni fil-pajjiżi u fir-reġjuni sħab tagħna. Sakemm inkunu nistgħu nerġgħu nibdew niltaqgħu mas-sħab tagħna, nittamaw li dawn il-paġni juru r-rwol importanti tad-delegazzjonijiet għar-relazzjonijiet tal-Parlament Ewropew mal-bqija tad-dinja.

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
President, Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijiet
Id-disa' leġiżlatura

Il-laqgħat li jmiss

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Ċilì


Brussell : ASP - A3E-2

ma' Membri tal-PE
LAQGĦA PREPARATORJA GĦAS-27 LAQGĦA TAL-JPC UE-CHILE

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Kanada


Brussell : ASP - A3G-3

Laqgħa ordinarja
LAQGĦA ORDINARJA TAD-D-CA - PARTEĊIPAZZJONI REMOTA

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti


Brussell : ASP - A3G-3

Laqgħa straordinarja
LAQGĦA ORDINARJA - PARTEĊIPAZZJONI REMOTA

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Cariforum-UE


Brussell : JAN - 6Q1

Laqgħa straordinarja
Remote participation