Vergaderrooster

Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China


Brussels : JAN - 6Q2

Ordinary meeting
SEMI-REMOTE PARTICIPATION Exchange of views with the Ambassador Michael Clauss, Presidency of the EU

Delegatie voor de betrekkingen met Canada


Brussels : ASP - A3G-3

Ordinary meeting
D-CA ordinary meeting REMOTE participation

Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten


Brussels : ASP - A3G-3

Ordinary meeting
Ordinary meeting REMOTE participation

Delegatie voor noordelijke samenwerking en voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER)


Brussels : ASP - A3G-3

Ordinary meeting
54th EEA Joint Parliamentary Committee meeting - REMOTE participation