Tekst powitalny przewodniczącej Konferencji Przewodniczących Delegacji

Drodzy Koledzy i Koleżanki Posłowie, Partnerzy i Przyjaciele!

UE jest na świecie wzorem ze względu na przyświecające jej wartości i zasady. Ramię w ramię stajemy z nią w obronie pokojowego, uczciwego, pluralistycznego i opartego na zasadach porządku światowego.

Demokratycznie wybrani posłowie i posłanki do PE są zobowiązani do reprezentowania obywateli UE na arenie międzynarodowej, promowania naszych wartości i dbania o nasze strategiczne interesy.

Prace delegacji polegają właśnie na dialogu z partnerami z państw trzecich w celu zapewnienia wszystkim obywatelom Unii dobrobytu i pokoju, w szczególności poprzez umacnianie demokracji i poszanowanie praw człowieka.

Jestem głęboko przekonana o doniosłej roli dyplomacji parlamentarnej, która ma pomóc kształtować i realizować cele europejskiej polityki zewnętrznej, a jednocześnie sprzyjać jak największej spójności stanowisk i wiarygodności Unii.

Na niniejszej stronie znajdą Państwo więcej informacji na temat naszej działalności, zadań i historii. Omówiono tu posiedzenia w Brukseli i Strasburgu, a także za granicą, oraz przedstawiono kalendarz działań i streszczenia odnośnych rezolucji parlamentarnych.

Podczas gdy kryzys wywołany koronawirusem ograniczył wiele naszych spotkań międzyparlamentarnych, nadal śledzimy sytuację w krajach i regionach naszych partnerów. Mamy nadzieję, że dopóki nie zaczniemy ponownie spotykać się z naszymi partnerami, niniejsza strona będzie ukazywać istotną rolę, jaką delegacje odgrywają w łączeniu Parlamentu Europejskiego ze światem.

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
Przewodnicząca Konferencji Przewodniczących Delegacji
Dziewiąta kadencja Parlamentu

Następne spotkania

Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową


Bruksela : JAN - 6Q2

Posiedzenie zwyczajne
SEMI-REMOTE PARTICIPATION Exchange of views with the Ambassador Michael Clauss, Presidency of the EU

Delegacja do spraw stosunków z Kanadą


Bruksela : ASP - A3G-3

Posiedzenie zwyczajne
D-CA ordinary meeting REMOTE participation

Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi


Bruksela : ASP - A3G-3

Posiedzenie zwyczajne
Ordinary meeting REMOTE participation

Delegacja do spraw Współpracy w ramach Wymiaru Północnego i do spraw Stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE–Islandia oraz do Wspólnej Komisji Parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)


Bruksela : ASP - A3G-3

Posiedzenie zwyczajne
54th EEA Joint Parliamentary Committee meeting - REMOTE participation