Please fill this field

Kalendár schôdzí

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Čile


Brusel : ASP - A3E-2

s poslancami EP
PRÍPRAVNÁ SCHÔDZA NA 27. ZASADNUTIE SPV EÚ - ČILE

Delegácia pre vzťahy s Kanadou


Brusel : ASP - A3G-3

Riadna schôdza
D-CA - RIADNA SCHÔDZA - S ÚČASŤOU NA DIAĽKU

Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými


Brusel : ASP - A3G-3

Mimoriadna schôdza
RIADNA SCHÔDZA - ÚČASŤ NA DIAĽKU

Delegácia pri Parlamentnom výbore Cariforum – EÚ


Brusel : JAN - 6Q1

Mimoriadna schôdza
Remote participation

Delegácia pre severnú spoluprácu a pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)


Brusel : ASP - A3G-3

Riadna schôdza
54th EEA Joint Parliamentary Committee meeting - REMOTE participation