Please fill this field

Nagovor predsednice konference predsednikov delegacij

Spoštovane poslanke in poslanci, partnerji in prijatelji!

Evropska unija po vsem svetu slovi po svojih vrednotah in vodilnih načelih in v njej družno branimo miren, pravičen, vključujoč in na pravilih temelječ svetovni red.

Poslanci Evropskega parlamenta smo kot izvoljeni predstavniki zavezani, da bomo želje svojih državljanov zastopali na mednarodnem prizorišču ter se zavzemali za evropske vrednote in strateške interese.

Dialog s partnerji iz tretjih držav vodimo prav prek delegacij, pri tem pa si prizadevamo za skupno blaginjo in mir za svoje državljane, zlasti z utrjevanjem demokracije in spoštovanja človekovih pravic.

Niti malo ne dvomim, da ima parlamentarna diplomacija pomembno vlogo pri skladnem in verodostojnem oblikovanju evropske zunanje politike in doseganju njenih ciljev.

Na teh spletnih straneh boste našli več informacij o naših dejavnostih, poslanstvu in zgodovini. Opisane so seje v Bruslju in Strasbourgu ter v tujini, objavljamo pa tudi koledar dejavnosti in povzetek pomembnih parlamentarnih resolucij.

Zaradi koronavirusa so bila številna medparlamentarna srečanja odpovedana, vendar pozorno spremljamo razmere v partnerskih državah in regijah. Upamo, da bodo te strani pričale o pomembni vlogi, ki jo imajo delegacije pri tkanju vezi med Evropskim parlamentom in svetom, dokler se spet ne srečamo s svojimi partnerji.

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
Predsednica konference predsednikov delegacij
9. parlamentarno obdobje

Naslednje seje

Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko


Bruselj : JAN - 6Q2

Redna seja
DELNA UDELEŽBA NA DALJAVO - IZMENJAVA MNENJ Z VELEPOSLANIKOM MICHAELOM CLAUSSOM, PREDSEDSTVO

Delegacija za odnose s Kanado


Bruselj : ASP - A3G-3

Redna seja
D-CA ordinary meeting REMOTE participation

Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike


Bruselj : ASP - A3G-3

Redna seja
Ordinary meeting REMOTE participation

Delegacija za severno sodelovanje in odnose s Švico in Norveško ter delegacija v skupnem parlamentarnem odboru EU-Islandija in v skupnem parlamentarnem odboru Evropskega gospodarskega prostora (EGP)


Bruselj : ASP - A3G-3

Redna seja
54th EEA Joint Parliamentary Committee meeting - REMOTE participation