Möteskalender

Delegationen för förbindelserna med Kanada


Brussels : ASP - A3G-3

Ordinarie sammanträde
D-CA - ORDINARIE MÖTE MED DELTAGANDE PÅ DISTANS

Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna


Brussels : ASP - A3G-3

Extra sammanträde
EXTRAORDINARIE SAMMANTRÄDE DELTAGANDE PÅ DISTANS

Delegationen till parlamentarikerkommittén Cariforum–EU


Brussels : JAN - 6Q1

Extra sammanträde
Remote participation

Delegationen för samarbete i norr och för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté


Brussels : ASP - A3G-3

Ordinarie sammanträde
54th EEA Joint Parliamentary Committee meeting - REMOTE participation