skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
17/09/2020

COVID-19: liikmesriigid peavad ühtlustama terviseriskide hindamise ja piirangute kehtestamise

Koroonapandeemia ja selle majanduslike tagajärgedega võitlemisel on võtmetähtsusega ühtsed tervisekriteeriumid ja piirangute kehtestamise reeglid, leiavad Euroopa Parlamendi liikmed.

Tõenäoliselt peame viirusega koos elama veel mitmeid kuid, kuni on leitud tõhus ja ohutu vaktsiin.
Positiivsete COVID-19 juhtumite ning COVID-19st tingitud surmade ja nakkusest paranemise kirjeldamiseks on vaja ühtlustatud määratlusi.
Gripihooaeg suurendab tõenäoliselt inimeste arvu, kellel on kergekujulised sümptomid ja keda tuleb testida.
Koroonapandeemia ja selle majanduslike tagajärgedega võitlemisel on võtmetähtsusega ühtsed tervisekriteeriumid ja piirangute kehtestamise reeglid, leiavad Euroopa Parlamendi liikmed.

Viimaste kuude jooksul on COVID-19 nakatumisjuhud Euroopas sagenenud, ent liikmesriigid ei ole kriisi jooksul saadud kogemustest õppust võtnud ning kehtestavad taas teistest ELi riikidest tulevatele inimestele erinevaid ja koordineerimata piiranguid, tõdevad parlamendiliikmed.

Neljapäeval vastu võetud resolutsioon (595 poolt-, 50 vastuhäält ning 41 erapooletut) rõhutab, et nakatunute arvu puudutavate andmete kogumise ja hindamise meetodeid ei ole endiselt ühtlustatud ning sellise kooskõlastamatuse tõttu tõlgendatakse nakatumiste andmeid liikmesriikides sageli erinevalt. See omakorda takistab inimeste vaba liikumist ELis.

Teisipäevasel arutelul volinik Didier Reyndersi ja eesistujamaa Saksamaa esindaja Michael Rothiga, nõudis parlament, et liikmesriigid:


võtaksid kasutusele ühtsed kriteeriumid positiivsete COVID-19 juhtumite ning COVID-19st tingitud surmade ja nakkusest paranemise kirjeldamiseks;
tunnustaksid vastastikku testitulemusi;
tagaksid piisava testimisvõimekuse ilma ebaproportsionaalselt pika ooteajata;
lepiksid kokku ühises karantiiniajas;
koordineeriksid reisipiiranguid vastavalt komisjoni ettepanekule;
arutaksid, kuidas pöörduda võimalikult kiiresti tagasi täielikult toimiva sisepiirikontrollita Schengeni ala juurde.


Viiruse leviku ohu hindamine peab olema Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) pädevuses. Keskus peab avaldama kord nädalas ajakohastatud riskikaardi, mis põhineb ühisel värvikoodil, leiavad saadikud.

Resolutsioonis soovib parlament, et komisjon töötaks välja ka ühtlustatud reisija asukohavormi, et luua usaldusväärne kogu ELi hõlmav jälgimissüsteem, mis oleks kooskõlas isikuandmete kaitsega. Samuti toetavad parlamendiliikmed jälgimisrakenduste kasutamist ja ootavad, et oktoobriks saavutataks erinevate rakenduste koostalitlusvõime kogu ELis.

Lisateave
 
Resolutsiooni tekst (kättesaadav alates 18.09.2020)
Euroopa Liidu vastus koroonaviirusele (ülevaade)
Rahvusriikide piirangud tuleb ühtlustada, et hädavajalik reisimine oleks pandeemia tingimustes lihtsam ©Vojtech Vlk/Adobe Stock
 
Kadi HERKÜL
Euroopa Parlamendi büroo pressinõunik
(+372) 630 69 42
(+372) 511 75 10
kadi.herkuel@europarl.europa.eu
 
Inga HÖGLUND
Pressiteenistus
(+32) 2 283 22 82 (BXL)
(+32) 498 98 33 29
inga.hoglund@europarl.europa.eu