skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
28/09/2020

Nädal parlamendis, 28. september - 2. oktoober, Brüssel

Euroopa Komisjoni uute volinikukandidaatide kuulamine, Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde kohtub Euroopa Majandus- ja Rahanduskomisjoniga, digiteenused, tehisintellekt, kliimaseadus, Sahharovi auhind

Euroopa Komisjoni uute volinikukandidaatide kuulamine: uueks Iiri volinikuks pürgiv Mairead McGuinness, kes peaks üle võtma finantsteenuste, finantsstabiilsuse ja kapitaliturgude liidu portfelli, astub reedel kell 10 majandus- ja rahanduskomisjoni ette. Volinikukandidaat saab ametisse astuda vaid Euroopa Parlamendi toetusel pärast põhjalikku kuulamist ja täiskogu hääletust. Lisaks McGuinnessile annab parlament oma hinnangu ka Euroopa Komisjoni asepresidendi Valdis Dombrovskise portfellivahetusele. Dombrovskis, kes peaks üle võtma kaubanduse portfelli, astub parlamendi rahvusvahelise kaubanduse komisjoni ette reedel kell 14. Kuulamistele järgneb parlamendi täiskogu hääletus järgmisel nädalal. Otseülekanded

Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde kohtub Euroopa Majandus- ja Rahanduskomisjoniga: esmaspäeval (algus kell 16.45) arutavad parlamendiliikmed Lagarde'iga euroala majanduse ja rahapoliitilist arengut. Otseülekanne

Digiteenused: parlamendi siseturu komisjon ning õiguskomisjon hääletavad esmaspäeval seadusandliku algatuse üle, mis määratleb digiteenuste ja platvormide kohustused ning uued võimalused IT-hiidude tegevust Euroopas reguleerida. Parlamendi nägemus digiteenuste haldamisest eelneb Euroopa Komisjoni digiteenuste seadusettepanekule, mida on oodata aasta lõpus. Pressikonverentsid

Tehisintellekt: õiguskomisjon võtab vastu oma soovitused tulevaste õigusaktide kohta, mis käsitlevad tehisintellekti ohutust ja usaldusväärsust. Need ettepanekud aitavad kujundada ja selgitada ühiseid eeskirju eetika, tsiviilvastutuse ja intellektuaalomandi valdkonnas ning käsitleda tehisintellekti riske ja võimalusi. Pressikonverents neljapäeval kell 15.30.

Kliimaseadus: Euroopa Komisjoni asepresident ja Euroopa roheleppe volinik Frans Timmermans arutab esmaspäeval parlamendi keskkonnakomisjoniga 2030. aasta kliimaeesmärkide kava. Parlamendi keskkonnakomisjon võttis juba vastu oma seisukoha kliimaõiguse määruse kohta, suurendades heitgaaside vähendamise eesmärki 60%ni aastaks 2030. Parlament hääletab eelnõu üle täiskogul 5.-8. oktoobril. Arutelu otseülekanne

 

Sahharovi auhind: tänavuse Sahharovi mõttevabaduse auhinna kandidaadid esitatakse Euroopa Parlamendi väliskomisjoni, arengukomisjoni ja inimõiguste allkomisjoni ühiskohtumisel esmaspäeval kell 17.45. Otseülekanne

 

Lisateave:

 

 Nädala kava

 

 

Inga HÖGLUND

Pressiteenistus

 

(+32) 2 283 22 82 (BXL)

 

(+32) 498 98 33 29

 

inga.hoglund@europarl.europa.eu

 

Kadi HERKÜL

Euroopa Parlamendi büroo pressinõunik

 

(+372) 630 69 42

 

(+372) 511 75 10

 

kadi.herkuel@europarl.europa.eu