Please fill this field

Išči

Pomočniki Vrsta Poslanci
A P Steuerberatungsgesellschaft mbH
Plačilni zastopniki
Martina MICHELS
Helmut SCHOLZ
A-Z CONSULT, SPOL S.R.O.
Plačilni zastopniki
Martin HOJSÍK
Simon ABELA
lokalni pomočnik
Alfred SANT
Andrea ABONDIO
Izvajalci storitev
Marco ZANNI
Agnes Joanna Mariadotter ABRAHAMSSON
akreditirani pomočnik (skupina)
Erik BERGKVIST
Johan DANIELSSON
Heléne FRITZON
Jytte GUTELAND
Evin INCIR
Christoph ABT
akreditirani pomočnik
Stefan BERGER
Gyulver ABTULOVA
lokalni pomočnik
Atidzhe ALIEVA-VELI
Francesca ACAMPORA
akreditirani pomočnik
Fabio Massimo CASTALDO
ACCOUNTING OPPORTUNITIES
Plačilni zastopniki
Adrian-Dragoş BENEA
ACCOUNTOR TURKU OY
Plačilni zastopniki
Laura HUHTASAARI
Naloži več
Pomočniki podpredsednikov/kvestorjev
Asistenti podpredsedov a kvestorov sú dočasní zamestnanci Európskeho parlamentu, ktorí pomáhajú podpredsedovi alebo kvestorovi pri výkone jeho funkcie podpredsedu alebo kvestora, najmä v súvislosti so schôdzami Predsedníctva, kvestorov alebo ich pracovných skupín, a ich osobitných portfólií. Pracujú pod vedením a dohľadom svojho podpredsedu alebo kvestora, ktorého môžu sprevádzať aj na služobných cestách, ak sú splnené osobitné podmienky stanovené Predsedníctvom.
akreditirani pomočnik
Akreditirane parlamentarne pomočnike izberejo evropski poslanci ali skupine evropskih poslancev in so z neposredno pogodbo zaposleni pri Evropskem parlamentu. Delajo v prostorih Parlamenta v enem od njegovih treh krajev dela (Bruslju, Strasbourgu ali Luxembourgu), kjer neposredno pomagajo poslancem pri delu, so jim podrejeni, svoje delo pa opravljajo na podlagi vzajemnega zaupanja.
lokalni pomočnik
Lokalni pomočniki so fizične osebe, ki so sklenile pogodbo o zaposlitvi s poslanci, da bi jim pomagale pri delu v državi članici, kjer so bili izvoljeni. Za te pogodbe se uporablja nacionalna zakonodaja zadevne države članice.
Izvajalci storitev
Ponudnik storitev je fizična ali pravna oseba, ki je sklenila pogodbo o opravljanju storitev s poslancem za pomoč pri delu v državi članici, kjer je bil poslanec izvoljen. Storitve, ki jih zagotavljajo, morajo biti ciljno usmerjene, podrobne in neposredno povezane z izvajanjem poslanskega mandata. Za te pogodbe se uporablja nacionalna zakonodaja zadevne države članice.
Plačilni zastopniki
Plačilni zastopniki so fizične ali pravne osebe, ki jih država članica pooblasti, da poklicno upravljajo davčne in socialne zadeve (v skladu z nacionalnim pravom države članice in po potrebi v skladu s pravom EU), ki izhajajo iz pogodb o zaposlitvi ali pogodb o opravljanju storitev, ki jih sklene poslanec.
Praktikanti
Praktikanti so osebe, ki so sklenile pogodbo o delovni praksi s poslancem. Delovne prakse prispevajo k evropskemu izobraževanju in poklicnemu usposabljanju ter spodbujajo boljše razumevanje delovanja institucij. Opravljajo se lahko v prostorih Parlamenta ali v državi članici, kjer je bil poslanec izvoljen.
Več informacij je na voljo v razdelku o kadrovskih zadevah.