Ζωντανά

από 19 έως 23 Οκτωβρίου 2020 / / Βρυξέλλες

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 - Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020

Βρυξέλλες

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020


Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020


Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020


Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020


Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020

Αναζήτηση

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Αναζήτηση με την ημερομηνία

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Πρακτικά

Τα Συνοπτικά Πρακτικά (ΣΠ) δημοσιεύονται για κάθε συνεδρίαση ολομελείας και περιέχουν τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου και τα ονόματα των αγορητών (άρθρο 202 του Κανονισμού). Τα ΣΠ κάθε συνεδρίασης εγκρίνονται από το Κοινοβούλιο κατά την επόμενη συνεδρίαση.