Istungisaalid

Euroopa Parlamendi 705 liiget koonduvad täiskogu istungite ajaks Strasbourgi ja Brüsseli istungisaalidesse.

Istungisaali foto

Kuidas istekohad määratakse?

Esimeeste konverents on koostanud eeskirjad istekohtade määramise kohta mõlemas istungisaalis.

  • Euroopa Parlamendi liikmete paigutus sõltub nende poliitilistest vaadetest, mitte päritoluriigist.
  • Fraktsioonide esimehed istuvad poolringikujuliselt paigutatud istmestiku esimeses reas Euroopa Parlamendi presidendi vastas.
  • Kolmandas reas istuvad juhatuse liikmed (asepresidendid ja kvestorid).
  • Ülejäänud istekohad fraktsioonidele ette nähtud sektorites määratakse üldiselt tähestikulises järjekorras.

Istungisaalide plaanid

Mõlemal plaanil on näha:

  • istekohtade numbrid ja see, kellele koht on määratud;
  • parlamendiliikmete tähestikuline nimekiri ja igale liikmele määratud istekoha number.

Istekohtade numbrid on Strasbourgis ja Brüsselis erinevad ning mõnikord võib parlamendiliige istuda tehnilistel või korralduslikel põhjustel mujale.

Mõlemad nimekirjad ajakohastatakse igaks osaistungjärguks.

Kontakt

Prioriteetne teave ja prioriteetsed dokumendid