Ametlike dokumentide vastuvõtt ja registreerimine

Siin loetletud dokumendid on võetud vastu ja ametlikult registreeritud aluslepingu, kodukorra või finantsmääruse sätete kohaselt, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi teavitamist.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014