Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the public sector loan facility under the Just Transition Mechanism

16-10-2020 A9-0195/2020 2020/0100(COD)
ECON BUDG

Henrike HAHN , Johan VAN OVERTVELDT

MIETINTÖ talouspolitiikasta euroalueella vuonna 2020

16-10-2020 A9-0193/2020 2020/2078(INI)
ECON

Joachim SCHUSTER

MIETINTÖ työllisyys- ja sosiaalipolitiikasta euroalueella vuonna 2020

08-10-2020 A9-0183/2020 2020/2079(INI)
EMPL

Klára DOBREV

TARKISTUKSET

Yhteystiedot

Ensisijaiset tiedot ja asiakirjat

Tarkistukset mietintöihin

Mietinnöt

Parlamentin valiokunnat hyväksyvät mietintöjä asiasta vastaavan valiokunnan nimeämän esittelijän ehdotuksesta.
Täysistunto tarkastelee mietintöihin sisältyviä päätöslauselmaesityksiä, ja jos nämä päätöslauselmaesitykset hyväksytään, ne sisältyvät hyväksyttyihin teksteihin.