Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

ZIŅOJUMS par eurozonas ekonomikas politikas nostādnēm 2020. gadā

16-10-2020 A9-0193/2020 2020/2078(INI)
ECON

Joachim SCHUSTER

ZIŅOJUMS ar ieteikumiem Komisijai par mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju ētisko aspektu satvaru

08-10-2020 A9-0186/2020 2020/2012(INL)
JURI

Ibán GARCÍA DEL BLANCO

GROZĪJUMI

ZIŅOJUMS par eurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnēm 2020. gadā

08-10-2020 A9-0183/2020 2020/2079(INI)
EMPL

Klára DOBREV

Kontakti

Svarīgākā informācija un dokumenti

Ziņojumu grozījumu saraksts

Ziņojumi

Ziņojumus pieņem Parlamenta komitejas pēc atbildīgās komitejas ieceltā referenta priekšlikuma.
Tajos minētos rezolūciju priekšlikumus izskata plenārsēdē, un, ja tos pieņem, norāda sadaļā pieņemtie teksti.