Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Use of the BOLGARÈ brand for wines produced in Bulgaria

Priority question for written answer P-005888/2020
to the Commission
Rule 138
Paolo De Castro (S&D), Simona Bonafè (S&D)

29-10-2020 P-005888/2020

  European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) and its effects

Priority question for written answer P-005821/2020
to the Commission
Rule 138
Maxette Pirbakas (ID)

27-10-2020 P-005821/2020

  Commission’s position on the restructuring of EDF

Priority question for written answer P-005780/2020
to the Commission
Rule 138
Jean-Lin Lacapelle (ID), Jean-Paul Garraud (ID), Julie Lechanteux (ID), Gilles Lebreton (ID), Aurelia Beigneux (ID), Jérôme Rivière (ID), Annika Bruna (ID), Herve Juvin (ID), Hélène Laporte (ID), France Jamet (ID), Catherine Griset (ID), André Rougé (ID), Virginie Joron (ID)

26-10-2020 P-005780/2020

  Commission lifeline needed for waterlogged European shipbuilding sector!

Priority question for written answer P-005768/2020
to the Commission
Rule 138
Caroline Nagtegaal (Renew)

23-10-2020 P-005768/2020

  The Maltese Government’s interference in the public inquiry into the assassination of Daphne Caruana Galizia

Priority question for written answer P-005760/2020
to the Commission
Rule 138
Jeroen Lenaers (PPE)

23-10-2020 P-005760/2020

  COVID-19 vaccines: rules on packaging, labelling and patient leaflets

Priority question for written answer P-005759/2020
to the Commission
Rule 138
Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)

23-10-2020 P-005759/2020

Wdrożenie rozporządzeń UE dotyczących procedury oceny oddziaływania na środowisko

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie P-005757/2020
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Andrzej Halicki (PPE)

23-10-2020 P-005757/2020

Wsparcie bezpośrednie dla regionów europejskich w związku z instrumentem Next Generation EU oraz z wieloletnimi ramami finansowymi

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie P-005747/2020
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Marek Belka (S&D)

22-10-2020 P-005747/2020

  Level of EU grant funding for developing the road system in Bulgaria

Priority question for written answer P-005741/2020
to the Commission
Rule 138
Petar Vitanov (S&D)

22-10-2020 P-005741/2020

Europejski Zielony Ład

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie P-005732/2020
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Grzegorz Tobiszowski (ECR)

21-10-2020 P-005732/2020

Kontakt

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 136)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 137)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 138)