Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Commission’s position on the restructuring of EDF

Priority question for written answer P-005780/2020
to the Commission
Rule 138
Jean-Lin Lacapelle (ID), Jean-Paul Garraud (ID), Julie Lechanteux (ID), Gilles Lebreton (ID), Aurelia Beigneux (ID), Jérôme Rivière (ID), Annika Bruna (ID), Herve Juvin (ID), Hélène Laporte (ID), France Jamet (ID), Catherine Griset (ID), André Rougé (ID), Virginie Joron (ID)

26-10-2020 P-005780/2020

  Commission lifeline needed for waterlogged European shipbuilding sector!

Priority question for written answer P-005768/2020
to the Commission
Rule 138
Caroline Nagtegaal (Renew)

23-10-2020 P-005768/2020

  COVID-19 vaccines: rules on packaging, labelling and patient leaflets

Priority question for written answer P-005759/2020
to the Commission
Rule 138
Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)

23-10-2020 P-005759/2020

  Level of EU grant funding for developing the road system in Bulgaria

Priority question for written answer P-005741/2020
to the Commission
Rule 138
Petar Vitanov (S&D)

22-10-2020 P-005741/2020

Europejski Zielony Ład

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie P-005732/2020
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Grzegorz Tobiszowski (ECR)

21-10-2020 P-005732/2020

  Supply of German submarines to Turkey

Priority question for written answer P-005722/2020
to the Council
Rule 138
Emmanouil Fragkos (ECR)

21-10-2020 P-005722/2020

  Seizure of Mazara del Vallo fishing vessels in Libya

Priority question for written answer P-005717/2020
to the Commission
Rule 138
Dino Giarrusso (NI), Pietro Bartolo (S&D)

21-10-2020 P-005717/2020

  Banned pesticides in citrus fruit from South Africa

Priority question for written answer P-005695/2020
to the Commission
Rule 138
Inma Rodríguez-Piñero (S&D), Clara Aguilera (S&D)

20-10-2020 P-005695/2020

  Concrete measures to tackle unacceptable abuses on the internet

Priority question for written answer P-005692/2020
to the Commission
Rule 138
Geoffroy Didier (PPE)

20-10-2020 P-005692/2020

  SELECTION OF PARTNERS TO CARRY OUT EUROPE DIRECT ACTIVITIES (2021-2025) IN ITALY | Call ID: ED-ITALY-20 – request to reopen the call

Priority question for written answer P-005690/2020
to the Commission
Rule 138
Andrea Caroppo (NI)

20-10-2020 P-005690/2020

Kontakt

Pytania poselskie

Pytania poselskie to pytania posłów do Parlamentu Europejskiego kierowane do innych instytucji i organów Unii Europejskiej. Stanowią one instrument bezpośredniej kontroli parlamentarnej wobec innych instytucji i organów UE.
Wyróżnia się trzy kategorie pytań poselskich:

  • pytania ustne zadawane na posiedzeniach parlamentarnych i ujęte w „Debacie dnia”, po których może, ale nie musi nastąpić przyjęcie rezolucji ( Artykuł 136)
  • pytania w ramach „Tury pytań” zadawane podczas sesji plenarnych w specjalnym czasie przeznaczonym do tego celu ( Artykuł 137)
  • pytania pisemne wymagające odpowiedzi na piśmie ( Artykuł 138)