Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

SPRÁVA o hospodárskych politikách eurozóny v roku 2020

16-10-2020 A9-0193/2020 2020/2078(INI)
ECON

Joachim SCHUSTER

SPRÁVA o zamestnanosti a sociálnych politikách v eurozóne v roku 2020

08-10-2020 A9-0183/2020 2020/2079(INI)
EMPL

Klára DOBREV

Kontakt

Prioritné informácie a dokumenty

Zoznam pozmeňujúcich návrhov k správam

Správy

Správy prijímajú parlamentné výbory na návrh spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko menovaného gestorským výborom.
Návrhy uznesení, ktoré správy obsahujú, sa prerokujú počas plenárnej schôdze a v prípade ich prijatia budú uvedené v prijatých textoch.