Plenisalarna

Under plenarsammanträdena sitter Europaparlamentets 705 ledamöter i plenisalarna i Strasbourg eller Bryssel.

Bild på plenisalen

Hur är platserna fördelade?

Hur platserna fördelas i de båda plenisalarna bestäms av talmanskonferensen:

  • Europaparlamentets ledamöter är placerade efter politisk tillhörighet och inte efter nationalitet.
  • Ordförandena för de politiska grupperna sitter på första raden i en halvcirkel mittemot Europaparlamentets talman.
  • På tredje raden finns bland annat presidiet (vice talmän och kvestorer).
  • Övriga platser i de politiska grupperna fördelas i regel i alfabetisk ordning.

Kartor över plenisalarna

De båda kartorna innehåller

  • en lista där ledamöterna presenteras i nummerordning och där varje nummer motsvarar ledamotens plats i plenisalen,
  • en lista där ledamöterna presenteras i alfabetisk ordning tillsammans med numret på sin plats.

Numren på ledamöternas platser skiljer sig åt mellan Strasbourg och Bryssel. Ibland händer det också att en ledamot sitter på en annan plats än sin egen av tekniska eller organisatoriska skäl.

Listorna uppdateras inför varje sammanträdesperiod.

Kontakt

Prioriterad information och prioriterade handlingar