Live

från den 19 till den 23 oktober 2020 / / Bryssel

Måndagen den 19 oktober 2020 - Fredagen den 23 oktober 2020

Bryssel

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

BETÄNKANDE om jämställdhet inom EU:s utrikes- och säkerhetspolitik

03-08-2020 A9-0145/2020 2019/2167(INI)
FEMM

Ernest URTASUN

Omröstningslista :  FINAL VERSION [init.]

BETÄNKANDE om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien

28-09-2020 A9-0166/2020 2019/2201(INI)
AFET

Dragoş TUDORACHE

Omröstningslista :  FINAL VERSION [init.]

BETÄNKANDE om rättsakten om digitala tjänster och frågor som rör de grundläggande rättigheterna

01-10-2020 A9-0172/2020 2020/2022(INI)
LIBE

Kris PEETERS

Omröstningslista :  FINAL VERSION [init.]

BETÄNKANDE om immateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens

02-10-2020 A9-0176/2020 2020/2015(INI)
JURI

Stéphane SÉJOURNÉ

Omröstningslista :  FINAL VERSION [init.]

Sök

Kontakt

Prioriterad information och prioriterade handlingar

Förteckning över ändringsförslag till betänkanden

Betänkanden

Betänkandena antas av utskotten på förslag av den föredragande som behörigt utskott utsett.
De förslag till resolutioner som ingår i dessa betänkanden behandlas i kammaren, och om de antas förs de upp på företeckningen över antagna texter.