Изследвания по област на политиките

Финансиране на ЕС/Бюджетни въпроси

Бюджет Бюджетен контрол

Предстоящи събития

09-11-2020
EPRS online Book Talk | The revolutions of 1989-90 thirty years on [...]
Други мероприятия -
EPRS
09-11-2020
Sexual harassment in the EU institutions - Public Hearing
Изслушване -
FEMM
10-11-2020
The Annual Rule of Law Report by the Commission and the Role of National Parliaments
Други мероприятия -
LIBE

Партньори