Προσεχείς εκδηλώσεις

28-10-2020 12:00 - Climate Change and Health

Εργαστήριο - ENVI
Dry countryside with one green tree in the shape of a heart

The Health Working Group of the ENVI Committee requested the Policy Department A to organise a webinar on the issue of climate change and health, covering issues such as climate threat on physical health, the mental charge of climate change on vulnerable groups and regions and food and nutrition security concerns caused by climate change.

Αναλυτικότερα

The webinar will bring together leading experts in the field in order to inform the Members of the most important concerns in the area of climate change and health, providing a forum for discussion.

Τελευταία ενημέρωση: 26-10-2020

  Final Programme

28-10-2020 14:15 - Public Hearing "Women and digitalisation"

Ακρόαση - FEMM AIDA
Women in Digitalisation

The Committee on Women’s Rights and Gender Equality (FEMM), in association with the Special Committee on Artificial Intelligence in a Digital Age (AIDA), will hold a public hearing on “Women and digitalisation” on 28 October 2020 between 14:15 - 15:45 remotely.

Αναλυτικότερα

How to tackle the gender digital gap? Which gender aspects need to be taken into consideration when developing AI policies and legislation? How to increase the participation of girls and women in digital fields?

Such questions will be raised while exploring the gender aspects of the digital transition and of artificial intelligence, in the context of several dossiers on which the FEMM committee is currently working: "Closing the digital gender gap : women's participation in the digital economy", "Promoting gender equality in science, technology, engineering, and math education and careers" and "Shaping the digital future of Europe".

Main speakers: Marianne Dahl, Vice President, Sales, Marketing & Operations, Microsoft Western Europe; Manuela M. Veloso, Herbert A. Simon University Professor of Computer Science, and Head of the Machine Learning Department at Carnegie Mellon University; Claire Fernandez, Executive Director, European Digital Rights (EDRi).

Further information below:

Τελευταία ενημέρωση: 24-10-2020

28-10-2020 16:45 - Worskhop on the Rights of Persons with Disabilities

Εργαστήριο - PETI
Word disability on a background with several words related to disability concept

The 2020 Worskhop on the Rights of Persons with Disabilities, organised by the Policy Department on Citizens' Rights and Constitutional Affairs upon request of the Committee on Petitions, focuses this year on the new EU Disability Strategy 2021-2030. With the current EU Disability Strategy 2010-2020 coming to an end, the EU is working to equip itself with a new Disability Strategy for the years 2021-2030.

Αναλυτικότερα

The Commission is evaluating the current strategy and consulting institutions, stakeholders and the general public to build up a new comprehensive Strategy that ensures the protection of the rights of persons with disabilities by better implementing the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

The Committee on Petitions plays an important protection role in the EU framework for the implementation of the UN CPRD, as it receives petitions from citizens, discusses them and engages in discussions with other institutions and Member States so to find a solution. Thanks to this role of protection of citizens' rights, it is in a privileged position to discuss and make concrete proposals for the new Strategy, which is the aim of the 2020 Workshop.

Τοποθεσία: ROOM ASP 5G3, ALTIERO SPINELLI BUILDING, BRUSSELS
Τελευταία ενημέρωση: 21-10-2020

  Poster
  Agenda

29-10-2020 09:00 - Workshop on Open spaces at EU institutions versus traditional work spaces

Εργαστήριο - CONT
A woman and a man talking in a new office at Marr Plaza Business Center.

The workshop on open spaces at EU institutions versus traditional work spaces will focus on the difference between different kind of offices spaces. It will answer the question on advantages and disadvantages, how Covid-19 has influence on the use of office space and employee well-being at work. The workshop will also focus on the current situation in the EU institutions regarding work spaces.

Αναλυτικότερα

The concept of open office spaces is a topic of discussion. While it could contribute to the reduction of costs, improve team work and communication it affects employees overall well-being and productivity. The future of open office space is unsure with the outbreak of Covid-19, as diseases spread faster in an open office space where people are closer to one another. Some researchers suggest that open office space will continue for those companies that need a high level of team work and to save costs in the long term. The use of open office space should be based on the common goal of the company and they should communicate these goals to their employees. The best way to let employees adjust better to an open office space is to include them in the designing process. This will make the goals of the new work environment clear and helps them to create the best working space for them. In the end this could help to avoid the pitfalls of open office spaces.

Τελευταία ενημέρωση: 22-10-2020

  Programme
  Participants
  Poster
  Brochure

29-10-2020 13:45 - Joint Hearing - Union Citizenship: Empowerment, Inclusion, Participation

Ακρόαση - AFCO JURI LIBE PETI

On 29 October 2020, a hearing on Union Citizenship will be jointly organised by the European Parliament (JURI, LIBE, AFCO and PETI Committees) and the European Commission. The hearing will see a keynote speech by Mr. Didier Reynders, Commissioner for Justice and the participation of the office of the European Ombudsman, as well as representatives from various NGOs.

Αναλυτικότερα

The objective of the hearing will be to offer a timely opportunity to further reflect, with all actors concerned, on concrete avenues to simplify and strengthen EU citizenship rights, promoting EU citizenship's values and citizens' democratic participation, also taking into account lessons learned from the responses to the COVID-19 pandemic.

The internal border restrictions introduced during the initial months of the Covid-19 pandemic made clear the benefits to EU citizens of their right to freedom of movement, as well as the barriers to certain social groups in exercising their full EU citizenship rights.

At the same time, the need to come up with new ways of working, meeting, and communicating can provide an opportunity to explore innovative channels and formats for enhancing European democracy - ways which could reach more EU citizens directly and facilitate their participation in debates and European elections.

Τοποθεσία: ASP 1G3
Τελευταία ενημέρωση: 27-10-2020

  Programme
  Eurobarometer Report - EU Citizenship and Democracy - July 2020
  Eurobarometer Report Summary - EU Citizenship and Democracy - July 2020
  Eurobarometer Report Inforgraphics - EU Citizenship and Democracy - July 2020

29-10-2020 16:00 - EPRS online policy roundtable - America’s moment of destiny? US Presidential election

Άλλη δραστηριότητα - EPRS
EPRS event 29 October 2020

The US Presidential election on Tuesday 3 November may stand out as a defining moment of twenty-first century politics. In the first of two EPRS policy roundtables on this key event, we will gather together leading US experts from the academic community, think tanks and the media, to share their thinking and insights on the coming contest. They will look at the opinion polls and broader political dynamics, and discuss what is at state for America, Europe and the world. [...]

Αναλυτικότερα

[...] The second event, to be held after the election, will analyse the outcome of the contest and its implications for the US and for EU-US relations.

Link to watch the event live: https://www.europarl.europa.eu/website/webstreaming.html?event=20201029-1600-SPECIAL-OTHER&rampActive=true

Τοποθεσία: Live event via the WebEx Events platform
Τελευταία ενημέρωση: 27-10-2020

09-11-2020 13:30 - EPRS online Book Talk | The revolutions of 1989-90 thirty years on [...]

Άλλη δραστηριότητα - EPRS
Online Book Talk on 9 November 2020

Full title: The revolutions of 1989-90 thirty years on - How events in Europe and China changed the world

Speaking on the 31st anniversary of the Fall of the Berlin Wall, Professor Kristina Spohr of Johns Hopkins University (SAIS) and the LSE will talk about her new book, Post Wall, Post Square: Rebuilding the World after 1989. Spohr reconstructs the dramatic events of 1989-90 in both Central and Eastern Europe and China, […]

Αναλυτικότερα

[...] and looks at how they have shaped the global political order since. Drawing on a wealth of new archival material, her book has just won the 2020 prize for best political science book in Germany.
No registration needed. The link to join the event will be published in due time.

Τοποθεσία: Live event through the WebEx platform
Τελευταία ενημέρωση: 02-09-2020

30-11-2020 13:30 - EPRS online Book Talk | How to own the room (and the zoom) [...]

Άλλη δραστηριότητα - EPRS
Online Book Talk on 30 November 2020

Full title: How to own the room (and the zoom) - Women as great public speakers, past, present and future

Guardian journalist and comedian Viv Groskop will talk about her recent best-selling book, How to own the Room: Women and the art of brilliant speaking, which explores ‘the presence, performance and authenticity of recent history’s great women speakers’ - from Virginia Wolff to Christine Lagarde. […]

Αναλυτικότερα

[...] Groskop offers advice on finding confidence and projecting authority in effective public speaking, and explains what 'owning the room' means - and how to 'own the zoom' in the future.
No registration needed. The link to join the event will be published in due time.

Τοποθεσία: Live event through the WebEx platform
Τελευταία ενημέρωση: 02-09-2020

09-12-2020 15:00 - 2020 -Digital human rights and the future of democracy: Lessons from the pandemic

Άλλη δραστηριότητα - STOA
STOA Annual Lecture

If the sanitary conditions do not allow physical presence, participants will be able to follow the event via webstreaming.

Αναλυτικότερα

This year, STOA's Annual Lecture will focus on the disruptive effects of the digital revolution upon democracy and the protection of civil liberties and human rights in the context of the current pandemic. It will examine the impacts of digital technology on democratic decision-making and the notion of democratic citizenship. The Annual Lecture 2020, chaired by STOA Chair Eva KAILI (S&D, Greece), will investigate the challenges associated with the growing datafication of our societies and the need to reclaim data sovereignty in the era of artificial intelligence.

The event will open with a speech by the STOA Panel Chair. A keynote lecture follows by Shoshana ZUBOFF, Charles Edward Wilson Professor Emerita of Business Administration at Harvard Business School and award-winning author of 'The Age of Surveillance Capitalism'. Professor ZUBOFF is a world-class thinker whose research is focused on the contested digital transition, its relationship to the future of capitalism, and the consequences for individuals and society.

Her keynote speech will be followed by a panel discussion on various aspects of key new technologies, with the participation of Members and experts in the above fields. An online public debate will close the event.


'Our digital century was to have been democracy's Golden Age. Instead, we enter its third decade marked by extreme asymmetries of knowledge and the power that accrues to such knowledge, as surveillance capitalism seizes control of information and learning itself. Today the unaccountable power of the tech companies threatens to remake society as it unmakes democracy, exposing a void where democratic power should be and alerting us to our historical condition: We march naked into the digital century without the charters of rights, legal frameworks, regulatory paradigms, and institutions necessary to ensure a digital future that is compatible with democracy. If digital technologies are to advance the aspirations of a democratic people in our time, then we must invent the laws and institutions that will make it so.'

- Shoshana Zuboff, author, The Age of Surveillance Capitalism, Professor emerita, Harvard Business School


Draft Agenda

 • 15:00-15:10, Opening remarks, Eva KAILI, STOA Chair
 • 15:10-15:25, Speaker t.b.c.
 • 15:25-15:55, Keynote speech, Professor Shoshana ZUBOFF
 • 15:55-16:25, Discussion with experts, Members of the European Parliament and the public, including:

Fredrik HEINTZ, Associate professor of Computer Science at Linköping University, Sweden; President of Swedish AI Society, Director of Graduate School of Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software (WASP)

Karen YEUNG, Professor of Law, Ethics and Informatics, Birmingham Law School and School of Computer Science, University of Birmingham, United Kingdom

 • 16:25-16:30, Closing remarks, Eva KAILI, STOA Chair


Τελευταία ενημέρωση: 26-10-2020

16-12-2020 14:00 - EPRS online Book Talk | The story of the EU Global Strategy [...]

Άλλη δραστηριότητα - EPRS
Online Book Talk on 16 December 2020

Full title: The story of the EU Global Strategy - Defining the principles and priorities of Europe’s foreign policy

Dr Nathalie Tocci of the Istituto Affari Internazionali (IAI), who worked with HR/VP Federica Mogherini in drafting the latest EU Global Strategy in June 2016, will talk about her recent book on the process. Entitled Framing the EU Global Strategy: A Stronger Europe in a Fragile World, Tocci’s book explains the origins and substance of the strategy, […]

Αναλυτικότερα

[...] and offers a behind-the-scenes portrait of the players involved and the choices they made in seeking to define the principles and policies that encapsulate the Union's world view.
No registration needed. The link to join the event will be published in due time.

Τοποθεσία: Live event through the WebEx platform
Τελευταία ενημέρωση: 02-09-2020

Ακροάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 193 του Κανονισμού, οι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα, τις αφίσες και τους λόγους των ομιλητών.

Εργαστήρια

Το εργαστήρια οργανώνονται από τα θεματικά τμήματα και η διαχείρισή τους γίνεται σύμφωνα με τον Δημοσιονομικό Κανονισμό. Δεν είναι υποχρεωτικά δημόσια, μπορεί όμως να πραγματοποιηθούν στη διάρκεια συνεδριάσεων των επιτροπών.

Τα εργαστήρια δίνουν στους βουλευτές τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες και να προβούν σε ανταλλαγή απόψεων μαζί τους για θέματα που σχετίζονται με το κοινοβουλευτικό έργο ή για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.

Άλλες εκδηλώσεις

Όλες οι άλλες εκδηλώσεις σε σχέση με πολιτικές