Отваряне по време на коронавирус 

Отваряне по време на коронавирус

Брюксел
Страсбург

Посетителските дейности в Европейския парламент постепенно се възобновяват там, където предпазните мерки могат да гарантират безопасността на посетителите и спазването на ограниченията, свързани с коронавируса.

Отваряне по време на коронавирус

Брюксел
Страсбург

Европейският парламент постепенно възобновява посетителските дейности там, където могат да бъдат въведени социално дистанциране и хигиенни мерки, за да се гарантира безопасно и приятно посещение. 

Възобновяването ще започне от 15 юни и ще се извършва в съответствие с официалните насоки за коронавируса и при намаляване на риска от коронавирус. Моля, проверявайте редовно тази уебстраница за нова информация относно местата за посещение, които са отворени.

Повечето посетители ще трябва да направят резервация предварително. Всички посетители трябва да носят предпазна маска и да следват определен маршрут по време на посетителските дейности. Подновените дейности следват обичайното работно време.

 

Следните дейности са отворени за посещение, моля, следвайте връзките за пълни подробности за това как да организирате посещението си и какви мерки са въведени:

 

Страсбург

 

Брюксел

 

Други места

 

Европейският парламент следи развитието на ситуацията в реално време и ще приспособява своите действия в съответствие с това развитие. 

Европейският парламент се надява, че ще можете да посетите ЕП в бъдеще, и моли да бъде извинен за евентуални създадени неудобства.

Благодарим Ви за разбирането!

Последно осъвременяване: 02/09/20

Практическа информация