Ден на езиковото многообразие 2020 г. онлайн 

Spotlight
26-09-2020

Ден на езиковото многообразие 2020 г. онлайн

Брюксел
Люксембург

Надникнете зад завесата и вижте как Европейският парламент работи на 24 езика

16
99
години
6

Ден на езиковото многообразие 2020 г. онлайн

Брюксел
Люксембург
16
99
години
6

Многоезичието гарантира, че всички граждани на ЕС могат да следят работата на своите демократични представители на всеки един от 24-те официални езика на Европейския съюз. Езиковото и културното многообразие е една от силните страни на ЕС и е установено в европейските договори като основна ценност. Денят на многоезичието е Вашият шанс да видите това многообразие в действие.

Гледайте онлайн и участвайте във виртуални семинари, за да се срещнете с устни и писмени преводачи, вижте дали за вас може да има езикова кариера и научете как езиците са придали форма на Европейския съюз.

Гледайте онлайн Деня на многоезичието 2020 г.

Гледайте излъчването на живо от полукръглата пленарна зала – сърцето на Европейския парламент и сцена за Деня на многоезичието. В различни сесии ще бъдат представени работата и живота на устните и писмените преводачи. За всички сесии ще има устен превод на английски, френски, немски, италиански, полски и испански език.

  График
10:00 – 10:30 Когато Европа заседава на 24 езика
Научете повече за полукръглата пленарна зала, където най-важните разисквания и гласувания на Европейския парламент се провеждат на 24 езика.
10:30 – 11:15 Един ден от живота на писмен преводач и устен преводач
Влезте в ролята на специалистите, които правят възможна работата на 24 езика. Как се подготвят за те за по-важните разисквания?
11:15 – 12:00 Как да стана писмен или устен преводач?
Научете какви са нужните обучения и квалификации, за да станете писмен или устен преводач, и кой професионален път би могъл да е подходящ за вас.
13:00 – 13:45 Стажове по писмен превод
Научете какво включва стажът по писмен превод в Европейския парламент, профилите, които търсим, как да кандидатствате и чуйте за опита на бивши стажанти.
14:00 – 14:45 Европейският парламент като многоезично място за работа
Дискусия на живо със служители на Европейския парламент за значението на езиците в ежедневната им работа.
14:45 – 15:30 Непрекъснато развиващи се професии 
Вижте как технологиите променят ролите и начините на работа на писмените и устните преводачи – от новите инструменти до новите задачи.
15:30 – 15:45 Езиковото многообразие в историята – снимки от Дома на европейската история
Запознайте се с историята на езиците в Европа чрез експонатите и историите от постоянната ни изложба и открийте как те са оформили континента.
15:45 – 16:30

Многоезичие – що е то?
Работата на 24 езика не става по случайност. Но на първо място защо Европейският парламент работи на 24 езика? Присъединете се към тази дискусионна група, за да разберете защо това е толкова важно и какво е необходимо, за да се превърне многоезичието в реалност.

Гостуващи оратори: Никола Бер – заместник-председател на Европейския парламент, Свен Гац – министър на многоезичието на регион Брюксел-столица, Агнешка Валтер-Дроп – генерален директор за логистика и устни преводи за конференции, Валтер Маврич – генерален директор за писмени преводи, и Жаума Дук Гийо – генерален директор за комуникация.
 

Онлайн семинари

Гмурнете се по-дълбоко в писмения и устния превод и задайте въпросите си на писмени и устни преводачи по време на интерактивни семинари. На онлайн семинарите ще бъдат представени различни аспекти от работата на един езиков специалист в Европейския парламент – от разглеждане на кабините, които използват устните преводачи, до описание какво е да си стажант в Европейския парламент. 

За семинарите трябва да се регистрирате предварително, тъй като те са ограничени до малки групи по реда на подаване на заявките. След като се регистрирате, ще получите електронно писмо с потвърждение и обяснение как да участвате. Всички семинари ще траят между 30 и 120 минути и ще се провеждат на различни езици.

Ден на многоезичието в Брюксел

Регионът на Брюксел също отбелязва деня на многоезичието на 26 септември в Парламента в Брюксел. Наред с други дейности ще бъде поставено началото на Брюкселския съвет по многоезичието и ще се проведат разисквания.

Допълнителна информация

Един ден от живота на писмен преводач и устен преводач
Как да стана писмен или устен преводач?
Непрекъснато развиващи се професии
Многоезичие – що е то?
Стажове по писмен превод

Практическа информация